Welke typen honden zijn er

Inleiding

Misschien heb je het al eens gemerkt bij je eigen honden, maar niet iedere hond is hetzelfde. Je kan de verschillende gedragen van honden onderverdelen in verschillende typen. Zo heb je onder andere het zelfstandige type hond en het schuwe type hond. In totaal kan je honden onderverdelen in 9 typen. Bij elk type horen een aantal gedragskenmerken. Maar welke typen en kenmerken zijn dit? Bij welk type hoort jouw hond?

Verschillende typen honden

Het normale en gemiddelde type

Het is natuurlijk moeilijk te zeggen wat een ‘normale’ hond is. Vaak wordt een hond tot het normale type gerekend, als hij zich evenwichtig gedraagt in emotionele situaties. De hond zal reageren op de situatie zonder zelf overdreven emotioneel te zijn. Als hij toch emotioneel reageert, kan hij zich binnen een halve minuut herstellen. Een zeer evenwichtige hond dus.

Een gemiddeld of normaal type hond groeit meestal in een stabiel gezin. Hier hoeft hij niet de hele tijd te wennen aan veranderende regels, waardoor de hond zelf leert evenwichtig te reageren op prikkels. 

Het zelfstandige type

Een zelfstandige hond is over het algemeen een stugge hond die niet graag samenwerkt met de baas. Het zijn meestal verdedigings- of waakhonden. De zelfstandige honden sluiten zich af van een groep en vermijden interactie met de leden van de groep. Ze leven zelfstandig. In huis heeft het te maken met hoe sociaal de hond wordt opgevoed. 

Het dominante type

De aanleg voor dominant gedrag wordt genetisch doorgegeven en is dus erfelijk. Ook is het meestal rasgebonden, aangezien rashonden zuiver één ras zijn. Als een hond geboren wordt met dominante eigenschappen, is het nog niet meteen een dominante hond. Een dominant type wordt voor een groot deel gevormd door de opvoeding. Een hond met dominante genen is namelijk sneller geneigd de leiding op zich te nemen als er sprake is van onduidelijke communicatie. Zolang jij bij de opvoeding zelf duidelijk communiceert, heb je minder kans op een dominante hond. Wees consequent bij de opvoeding.

Het onzekere type

Onzekerheid bij een hond wordt gevormd (of verdwijnt!) tussen de leeftijd van 3 weken tot 7 maanden. Dit soort honden zijn alert in nieuwe situaties. Een hond ervaart de prikkels als een dreiging. De factoren die kunnen zorgen voor een onzekere hond zijn: genetische achtergrond, socialisatie, gewenning en stoornissen in communicatie.   Een onzekere hond zal angstig reageren in nieuwe situaties en voorzichtig handelen. Soms is er ook sprake van vluchtgedrag, de hond probeert er dan zo snel mogelijk vandoor te gaan. Je kan een onzekere hond het beste positief opvoeden. Door het opbouwen van een positief referentiekader en door positief trainen zal de onzekerheid bij een benadering snel overgaan in normaal handelen. Mensen creëren onzekerheid door de hond slecht te socialiseren, door geen of weinig gewenning en door onduidelijke communicatie. Extreme onzekerheid kan doorslaan in agressief gedrag. Dit agressieve gedrag komt dan voort uit angst.

Het angstige type

Angst is altijd een gevolg van slechte socialisatie of conditionering. Een hond kan echter ook specifieke angsten hebben, denk hierbij aan angst  voor onweer en angst voor andere honden. Sommige soorten angst ontstaan door een trauma. Hierbij heb je kans dat een hond algemeen angstig gedrag gaat vertonen. Hierdoor reageert de hond in iedere situatie angstig. Vaak gaat dit gepaard met vluchtgedrag: de hond probeert weg te komen van de situatie. Vluchtgedrag wordt met de tijd steeds erger. Om angstgedrag te verminderen of zelfs weg te nemen is veel vertrouwen nodig. Sommige honden zijn echter zo getraumatiseerd dat de angst nooit meer over gaat.

Het schuwe type

Schuwheid bij honden ontstaat vaak door een genetisch probleem of een slechte inprentingsfase. De hond kan in de eerste paar weken van zijn leven te weinig blootgesteld zijn aan prikkels van auto’s, mensen, geluiden en meer. Ook komt schuw gedrag voor na een traumatische ervaring. Vaak spreek je hierbij van gestoord gedrag: de hond zal nooit meer normaal kunnen reageren in situaties waarin hij schuw is. Je kunt in deze situatie het beste de prikkels die het gestoorde gedrag creëren vermijden. 

Het agressieve type

Agressief gedrag is geconditioneerd gerag. De hond heeft geleerd dat hij met agressie zichzelf in veiligheid kan brengen of zijn doelen kan bereiken. Wanneer de hond agressie vertoont om zichzelf in veiligheid te brengen, is dit agressieve gedrag vaak gevolg van angst. Een hond kan ook agressief worden door verkeerde communicatie binnen een groep.

Het overgevoelige type

Overgevoelig gedrag betekent dat een hond bij de minste prikkels heel erg emotioneel gedrag vertoont. Hij is op dat moment niet in staat om te leren of geleerd gedrag toe te passen. Soms kan je overgevoelig gedrag afleren door gewenning, dit kan echter lang niet bij elk soort overgevoelig gedrag. Zie het onderstaande voorbeeld Een voorbeeld van overgevoelig gedrag: sommige honden reageren erg gevoelig op vliegen. Wanneer de vliegen op de vacht van de hond gaat zitten, wordt de hond helemaal gek. Dit gedrag kan je afleren door gewenning: stop de hond een tijd lang in een hok met alleen maar vliegen. De hond zal op een gegeven moment de vliegen toelaten op zijn huid en er in het vervolg ook minder last van hebben.

Het hyperactieve type

Hyperactiviteit is een gevolg van overgevoeligheid. Hierdoor zal de hond vaak emotioneel of actief reageren. Dit soort honden gaan vaak helemaal uit hun dak. Hyperactief gedrag wordt versterkt door de omgeving of zal door ontwikkeling van hormonen zelf belonend werken. Een hyperactief type hond moet leren om rustig te zijn. Een hond wordt hyperactief door onduidelijke communicatie, te veel of te weinig beweging en een verkeerde manier van training. Iedere hond wordt van andere dingen hyperactief. Hyperactieve honden kunnen ook zeer rustig zijn, wanneer er geen factoren in de buurt zijn die hyperactiviteit veroorzaken.

Conclusie

Er zijn verschillende typen honden die je kan onderscheiden: het normale type, het zelfstandige type, het dominante type, het onzekere type, het angstige type, het schuwe type, het agressieve type, het overgevoelige type en tot slot het hyperactieve type. Het is soms gemakkelijk als je weet welk type hond jij in huis hebt. Als je een overgevoelige hond hebt, moet je niet te streng optreden. Maar als je een dominante hond hebt, is het juist belangrijk dat je (heel) streng optreedt. Onthoud wel dat je niet aan iedere hond even gemakkelijk een type toe kan kennen. Sommige honden hebben eigenschappen die overeenkomen met meerdere types. 

Bronafbeelding; http://www.puppies-en-honden.com