Waarom kunnen papegaaien praten

De papegaai is een vogel en er bestaan ongeveer 348 soorten. De meeste papegaaien leven in tropische gebieden. Ook leven sommige papegaaien in subtropische gebieden. De papegaai is ook wel een redelijk populair huisdier in Nederland. Omdat de papegaai normaal in tropische tot subtropische gebieden leeft, wordt het dier vaak wel in de woonkamer gehouden. Papegaaien zijn bekend om het nadoen van menselijke geluiden alleen wilde papegaaien doen dit niet, zelfs niet als ze vlakbij menselijke nederzettingen leven. Je moet een papegaai echt het nadoen van menselijke geluiden aanleren.

Papegaaien zijn ook bekend onder de eeuwenoude piraten waarbij de kapitein de papegaai op de schouder droeg als een soort symbool. In de film Pirates of the Carribean is goed te zien dat een piraat soms een papegaai op de schouder draagt. De beesten proberen vaak aandacht te trekken, vooral als ze vast in een kooi zitten. Ze reageren dan op van allerlei menselijke geluiden en zelfs menselijke handelingen. Ook als er iemand binnenkomt in de woonkamer waar een papegaai in de kooi zit, kan het dier op die persoon reageren door menselijke geluiden te maken.

Pratende papegaaien

Hoe kan het nou dat papegaaien kunnen praten? Een van de redenen is dat de bovenkaak van het dier los kan bewegen ten opzichte van de onderkaak waardoor bepaalde klanken geproduceerd kunnen worden. Het beest kan dusdanige lage klanken produceren die gelijkstaan aan de klanken die de mens kan produceren. Een andere reden is omdat papegaaien een ander soort stemband hebben en een lange luchtpijp waar geluiden geproduceerd kunnen worden net zoals bij de mens.

Papegaaien imiteren eigenlijk alles wat een mens kan zeggen. Papegaaien betekent ook onnadenkend napraten. Waarom imiteren papegaaien mensen? In het wild imiteren papegaaien andere papegaaien omdat ze elkaar als groepsgenoten zien. Wanneer je dus een papegaai tussen de mensen stopt, gaat de papegaai de mens imiteren omdat het dier denkt dat de mens zijn groepsgenoot is. De papegaai is een heel sociaal dier en houdt dan ook van babbelen. Het dier vraagt vaak snel al om aandacht (naar andere papegaaien maar ook naar mensen) waardoor mensen reageren omdat ze dat leuk vinden. De papegaai vindt het vervolgens leuk om aandacht te krijgen en blijft reageren. Mensen kunnen papegaaien woorden leren.

De Grijze Roodstaart is eigenlijk de beste prater onder de papegaaien, gevolgd door de Amazonepapegaai.

Andere pratende vogels

Papegaaien zijn niet de enige vogels die kunnen praten. Zangvogels  en kolibries kunnen hun wijsjes aangeleerd krijgen. Vogels zoals spreeuwen kunnen zelfs ook van alles na-apen, zoals een papegaai dat als geen ander kan.

Papegaaien leren praten

Zorg ervoor dat je een papegaai hebt die wel kan leren praten zoals de Grijze Roodstaart. Ara's en kaketoes zijn vaak minder goed in het aanleren van woorden. De beste manier om woorden aan te leren is om ze zo vaak mogelijk te herhalen. Een idee is om een cd op te zetten waarbij steeds hetzelfde woord wordt herhaald. Als je het woord noemt dat je tegen de papegaai wil zeggen, steeds op hetzelfde moment tegen hem zegt, zal hij het ook op zulke momenten uit zichzelf zeggen. Als je bijvoorbeeld 'Hallo' zegt steeds als je de kamer binnenkomt, zal de papegaai het uiteindelijk zelf tegen je zeggen wanneer je de kamer binnentreedt. De papegaai moet wel op een plek in de kamer worden neergezet waar hij makkelijk mensen hoort en zo dus makkelijk woorden leert. Aangezien het een sociaal dier is vindt hij het leuker om met meer mensen om zich heen te zijn. Ook krijgt hij dan meer aandacht wat hij ook fijn vindt.