Hoe kan radongas in een woning worden voorkomen

Inleiding

Hoe... voorkom ik radongas in mijn woning

Stappen

Radongas komt van nature vrij uit de bodem en uit bouwmaterialen, zoals beton en natuursteen. Het is niet zichtbaar en ruikt niet. Uit een stenige bodem komt de meeste radongas vrij, maar de meeste Nederlandse huizen staan op zand- en veengronden. Daardoor zijn de radonconcentraties hier relatief laag ten opzichte van buurlanden. Radongas is desondanks de tweede belangrijkste oorzaak van longkanker in Nederland.

Radon is een gas dat vrijkomt uit gesteenten en kleigrond; dus ook uit bouwmaterialen die daarvan worden gemaakt, zoals beton, baksteen en natuursteen (graniet, marmer). Zo'n zeventig procent van de radon in huis komt vrij uit bouwmaterialen. Vijftien procent komt uit de bodem, en vijftien procent uit de buitenlucht.

Radon ontstaat uit radium, een metaal dat van nature voorkomt in de aardbodem en dat licht radioactief is. Bij radioactieve stoffen vindt zogeheten 'verval' plaats. De deeltjes zenden straling uit en veranderen dan in een andere stof. Radium vervalt dus naar radon (het isotoop 222Rn); radongas is ook radioactief.

Met name op kleigrond komen hogere concentraties radon voor, vooral in de kleigebieden rond Dordrecht, Rotterdam en in de noordelijke kustprovincies. Zand- en veengrond geven veel minder radon af. Door een niet-geïsoleerde houten vloeren, maar ook door een slecht afgesloten kruipluik, kan radon uit de kruipruimte in huis komen. Huis vrij van radon Het is lastig om binnenshuis dezelfde lage radonconcentratie te krijgen als buiten (3 Bq/m3). Het huis moet daarvoor op palen staan en voor de bouw mag dan alleen hout, staal en glas gebruikt worden.

Risico's en Tips

De Gezondheidsraad schat dat radongas in huis de oorzaak is van ongeveer 800 gevallen van longkanker per jaar. Dat is tien procent van het totale aantal nieuwe gevallen van longkanker (8800) dat jaarlijks aan het licht komt. Roken is in 90 procent van de gevallen de boosdoener. Radongas is de tweede belangrijkste oorzaak van longkanker

Zorg voor voldoende ventilatie, en aanvoer van frisse lucht in huis. De concentratie van radongas (maar ook vocht en verbrandingsgassen) blijft dan laag. In de kruipruimte hoopt radon op; ventileer er volgens de Wet Bouwbesluit (zie onder) Isoleer de grondvloer op de begane grond. Zo kan eventueel opgehoopt radongas uit de kruipruimte niet in het woongedeelte van uw huis komen. Zorg voor extra aanvoer van buitenlucht via een open raam of ventilatieroosters, wanneer een openhaard of houtkachel brandt. Verbranding kost namelijk extra lucht. Zonder extra aanvoer ontstaat onderdruk, waardoor lucht uit kruipruimte en bouwmaterialen naar het vertrek wordt gezogen. Informeer bij de GGD&GD naar de natuurlijke bodemconcentraties van radon in uw regio, én naar eventuele aanpassingen in uw huis.

Handige Links

http://www.milieucentraal.nl