Wat met waterschade door vrieskoude

Waterschade door vrieskou

Sommige winterdagen zijn bar koud. Gelukkig worden ze tegenwoordig tijdig aangekondigd door de weerman. Toch gebeurt het elke winterpiek weer dat we niet voldoende maatregelen nemen, of vergeten te nemen, zodat wij bij dooi de minder fraaie kant van Koning Winter gaan ontmoeten: waterschade door lekkende en gebarsten waterleidingen. Daarvoor kunt u een beroep doen op uw brandverzekering of beter gezegd uw woningverzekering.
 

Waterschade en de woningverzekering!

 • De benaming 'brandverzekering' is algemene volkstaal maar niet correct. Alles wat met brand en waterschade te maken heeft, valt onder de Woningverzekering en die omvat nog meer dan deze twee ongemakken maar daar gaan we hier niet verder op in.
 • Men beweert altijd dat verzekeringen een paraplu zijn voor als het niet regent. Doch als het dan wèl regent, kunt u meteen testen hoe goed of slecht uw paraplu is: wat is namelijk wél gedekt en wat niet? Dus nu gaat pas de eigenlijke inhoud van uw polis zich bewijzen want, zoals bijna iedereen, heeft u die wellicht nooit goed gelezen, nooit laten aanpassen aan uw eventueel gewijzigde levenssituatie of weet u helemaal niets meer van de uitleg die u destijds gekregen hebt toen u de verzekering jaren geleden afsloot.
 • Hoe dan ook: een woningverzekering nog steeds niet verplicht (België)!

Een goede huisvader

heeft natuurlijk zelf vooraf de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de schade te voorkomen: de waterleiding tijdig laten leeglopen om bevriezing te voorkomen en eventueel, indien mogelijk, de hoofdkraan afgesloten.

Welke schade is gedekt?

Dit artikel kan niet ingaan op alle details en waarborgen van de verschillende polissen. Bedoeling is om u van algemene informatie te voorzien.

 1. De verzekering komt tussenbeide bij waterschade als gevolg van uw kapotte waterleiding. Dit betekent dat u de waterschade aan parket, deuren, behang, tapijten, meubels, plafonds, motorhome, caravan enz... krijgt vergoed.
 2. Belangrijk om weten is dat je enkel de kosten als gevolg van de waterschade krijgt vergoed dus niet de kosten voor de herstelling van de oorzaak van de waterschade. Of met andere woorden: de herstellingskosten van uw geknapte waterleiding, bevroren waterkraan of herstel van je verwarmingstoestel worden niet vergoed.
 3. Een tweede belangrijk punt: dikwijls is alleen waterschade gedekt als gevolg van het bevriezen van de leidingen binnen in het gebouw. Als dat het geval is, klopt het gestelde onder punt 1 dus niet helemaal!
 4. Roep je er een deskundige bij om het lek op te sporen dan komt de ene verzekering wel en de andere niet of gedeeltelijk tussen in deze kosten.
 5. Expertisekosten: zijn altijd gedekt maar niet volledig: meestal beperkt de dekking zich tot 3% van de verschuldigde vergoeding.
 6. Sommige verzekeraars betalen ook onrechtstreekse verliezen of kosten: bijvoorbeeld 5% voor kleine, moeilijk aantoonbare kosten zoals telefoonkosten, portkosten, bestekkosten enz...

Wat je intussen al kan doen

U kunt de bui al zien hangen: als de dooi intreedt, is er werk aan de winkel voor de verzekeringsagenten. Deze verwittigt op zijn beurt de expert of inspecteur die de schade ter plekke komt begroten. Het kan dus zijn dat u enkele dagen op hem moet wachten vooral hij tijd heeft om uw schade te komen opnemen... U kunt voorwerk doen door:

 • een lijst te maken van alle beschadigde goederen,
 • neem foto’s die de schade bewijzen,
 • gooi de beschadigde onderdelen nog niet weg, verzamel ze.

Wanneer krijg ik geld?

 • Voor dringende hulp krijgt u vrijwel meteen geld ter beschikking.
 • Voor minder dringende omstandigheden moet de verzekering, als u beiden akkoord gaat met het bedrag, binnen 30 dagen betalen.
 • Gaat u niet akkoord met het voorgestelde bedrag maar wel met een gedeelte ervan dan wordt een expert aangesteld. Echter ook in dat geval is de verzekering verplicht om het deelbedrag waarover wel een akkoord bestaat binnen 30 dagen te betalen. En dat is maar goed ook want de expert die het uiteindelijke schadebedrag moet bepalen, heeft daarvoor 90 dagen tijd en dan heeft de verzekering nog eens 30 dagen tijd om te betalen. In dit slechtste scenario wacht u dus 4 maanden op het uit te betalen (en af te wachten) restbedrag.
 • Vergeet niet dat er aan uw brandverzekering een franchise zit van EUR 222,12 (oktober 2008).

Tip

Uiteraard: raadpleeg uw verzekeringsagent en luister niet al te veel naar 'wat de mensen' zeggen. Er bestaan nergens meer misverstanden over dan over verzekeringen!

Update 2010

Na de ramp in Luik heeft de (Belgische) regering beslist om de brandverzekering verplicht te maken voor iedereen. Bleek namelijk dat noch de eigenaar, noch verschillende huurders geen brandverzekering hadden.