Je septische put vraagt regelmatig onderhoud

Inleiding

Koos je bij de realistatie van je droomwoning voor de installatie van een septsiche put, dan betekent dat zeker niet dat je na zijn ingebruikname er niet meer moet naar omkijken. De goede werking van je septische put is in de eerste plaats afhankelijk van een regelmatig en doeltreffend onderhoud. Dat is een belangrijke karwei, waarbij je zéker met enkele voorschriften moet rekening houden wil je achteraf niet voor ernstige problemen worden geplaatst. Je septische put zorgt voor de afvoer en de opvang van alle vaste en bezinkbare onzuiverheden uit je afvalwater. Hoe krijgt je septische put dit eindelijk allemaal voor mekaar, en wat verstaat men onder een doeltreffend onderhoud van je septische put?

Slecht onderhoud zorgt voor problemen

Een slecht onderhouden septische put kan heel wat vervelende én dure problemen veroorzaken. Dat ondervind je pas écht, wanneer je ermee geconfronteerd wordt. Verstopte afvoerleidingen, je toilet dat je niet meer kan doorspoelen en het water uit je badkuip dat onmogelijk weg kan. Een efficiënte werking van je septische put is noodzakelijk om al deze vervelende en dure problemen te voorkomen, en daar kan je zélf heel wat aan doen.

Twee soorten afvalwaters

Je septische put is de verzamelplaats van twee soorten afvalwaters. De zwarte afvalwaters zijn het zwaarst vervuild en hoofdzakelijk afkomstig van je toilet. Grijze afvalwaters zijn het minst vervuild en daarbij horen alle huishoudelijke afvalwaters. De goede werking van je septische put hangt uiteindelijk van verschillende factoren af. Zowel afmetingen en inhoud moetenafgestemd zijn op je gezinssituatie. Een groot gezin produceert nu eenmaal veel meer afvalwaters dan een persoon die alleen woont. Een minimum volume verdunningswater is nodig voor een degelijke werking van je septische put. Belangrijk aandachtspunt is ongetwijfeld het feit dat je de afvoer van regenwater in geen enkel geval op je septische put mag aansluiten.

Het afbraakproces in je septische put

De opslagtank van je septische put bestaat uit meestal twee of maximum drie opslagcompartimenten. Deze staan in voor de bezinking en de uiteindelijke vertering van alle vaste afvalstoffen uit je afvalwaters. Is dit proces achter de rug, dan wordt de uiteindelijke gisting in de andere tank(s)verder gezet. De minimum inhoud van je tank werd vastgelegd op 1500 liter.

Laat drijvende korst nooit te dik worden

De goede werking van je septische put moet ieder jaar grondig gecontroleerd worden. Zorg er voor dat de harde en bovendrijvende korst nooit dikker wordt dan vijftien centimeter. Na iedere reiningingsbeurt en voor je de septische put weer in gebruik neemt, doe je er goed aan je put te laten vollopen met zuiver water.

Detergenten en desinfecterende middelen vermijden

Met een aangepast en regelmatig onderhoud kan je zélf veel doen om verstopte afvoerleidingen te voorkomen. Gebruik daarbij de juiste producten, die voorkomen een professionele reiniging en hoge facturen. Enkele, nochtans veel gebruikte producten, moeten voor het reinigen van je septische put hoe dan ook strikt vermeden worden:

  • Organische oplosmiddelen: deze worden meestal gebruikt voor de afbraak van oliën als vetten. Oplosmiddelen met chloor zijn schadelijk voor ons leefmilieu, en zullen alle micro- organismen in je septische put doden.
  • Detergenten: deze bevatten, net als desinfecterende middelen, allerlei giftige stoffen. Zorg er ook voor dat geneesmiddelen, en in de eerste plaats antibiotica, niet in je septische put terecht komen. Zij verstoren het biologisch evenwicht.
  • Ontstoppingsmiddelen: met zuren en/of basen hebben een schadelijke invloed op de verschillende afbraakprocessen, en kunnen bij veelvuldig en kwistig gebruik schade aan tanks en afvoerleidingen veroorzaken.