De schooltuin

Vroeger

verbouwde iedereen, die enigszins ruimte had zijn eigen groente. Ook liep daar nog eens een koe en een varken. De kippen zorgde voor de eieren. En de haan was een prima wekker. Als dan de groente op je bord kwam, wist je dat het gisteren nog in de tuin stond. Als het varken. de geslacht schreeuw had gegeven, dan wist je dat het feest werd. Want dan had je vader het varken geslacht en kwam er vlees op tafel. En de eieren, die moest je als kind zelf eerst even halen, als je die wilde eten. En de te drinken melk, die kwam uiteraard van je eigen koe.

Kortom, elk kind wist waar zijn eten vandaan kwam.

Vandaag

Inmiddels is het niet raar, als mensen denken dat de groente uit de conservenfabriek komt, de melk wordt gemaakt bij frieslandfoods. En eieren, nou die komen uit de legbatterij, dus die komen nog wel van die zielige kippen

De praktijk

Meestal worden er een aantal vrijwilligers gevraagd door de scholen, die de kinderen kunnen helpen. De vrijwilligers geven de kinderen uitleg over hoe het moet. En staan hun bij, in het tuintje zelf. De kinderen krijgen allemaal hun eigen stukje grond, waarop dan de worteltjes, en boontjes opgekweekt kunnen gaan worden. Voor die tijd, hebben de vrijwilligers meestal al een klein ontwerp gemaakt, hoe de tuintjes ingedeeld kunnen worden. De kinderen krijgen dus ook allemaal een soortgelijk tuintje, wat uiterlijk betreft. Dit maakt dat het voor iedereen een overzichtelijk geheel is.

De kinderen moeten daarna, zoveel mogelijk alles zelf in de praktijk brengen. Vanaf het spitten en egaliseren van de grond, het onkruid wieden, en het zaaien tot aan het oogsten. Is de taak van de kinderen zelf. Waarbij de vrijwilligers hun wel bij zullen staan.

Leuk

Over het algemeen worden de lessen door kinderen als erg leuk ervaren. De tijd die ermee gemoeid gaat is, is een uurtje tot 2 uurtjes in de week voor de kinderen. De vrijwilligers hebben er vaak meer werk mee, mede omdat het krijgen van voldoende vrijwilligers overal een lastige zaak blijkt. Toch hebben de vrijwilligers die hieraan mee werken, er over het algemeen zelf ook veel plezier aan.

Als de groenten geoogst kunnen worden, mogen de kinderen deze mee naar huis nemen. En genieten van hun eigen gekweekte groenten.

Slotwoord

Schooltuinen zijn goed voor de gehele ontwikkeling van het kind. Ze krijgen beweging en buitenlucht en een heel goed besef, dat er gewerkt moet worden, om eten op je bord te krijgen. Zeker in een maatschappij waar kinderen opgroeien achter de computer, is het goed, als een kind ook een ander stukje wereld ziet. Want hoe we ons eten op ons bord krijgen, dat is toch de basis van ons bestaan ? Want je kunt nog zoveel leren, maar als er geen mensen waren, die ook geleerd hadden hoe we aan eten konden komen, dan hadden we toch echt een groot tekort.

foto: leiderdorpse schooltuin, met toestemming gepubliceerd