Wat is mulchen

Mulchen wat is dat ?

Mulchen is de grond bedekken. Dit doe je dan met organisch materiaal. Dat organische materiaal kan van alles zijn. Dit kan een laag bladaarde zijn of een laag verteerde compost. Mulchen is niet hetzelfde als compost op de moestuin brengen. Met compost op je moestuin brengen bedoelen we dat we goed verteerde compost door de grond heen spitten. De voeding die daarin zit zullen de gewassen in de moestuin dan weer opnemen. Bij mulchen wordt de compost of half verteerde organische materialen niet door de grond gespit. De organische laag wordt op de grond aangebracht.

Waarom zou je mulchen ?

Tussen de beplanting is een mulchlaag aangebracht

Onkruid kiemt slechter

Mulchen heeft veel voordelen. Wanneer je voeding door je moestuin heen spit zoals dit bij compost gebeurt, dan krijg je een voedingsrijke grond waar veel op kan groeien. Hiermee bedoelen we dan ook veel. Veel groente maar ook veel onkruid. Ook onkruid groeit beter op een goede voedingsbodem. Door te mulchen wordt dit effect anders. Een mulch laag zorgt ervoor dat de aarde waarin het onkruidzaad gekomen is bijna geen licht meer krijgt. Dit hangt uiteraard wel af van de dikte van de mulchlaag. Hoe dikker de laag hoe minder licht. Door het gebruik aan licht zal er geen onkruid kiemen van zaad dat al in de grond zit. Op den duur komt er uiteraard wel nieuw zaad in de laag wat wel zal gaan kiemen. Toch zal deze laag een behoorlijke tijd veel onkruid tegen houden.

Mulch houdt de grond los Wanneer je een laag mulch op de grond hebt aangebracht zal de grond losser blijven. Voordat de mulch wordt aangebracht moet de grond al los gespit zijn. Door de mulch laag zal de grond ook los blijven. Grond wordt erg vast van structuur om verschillende redenen. Een ervan is dat er op gelopen wordt, een ander is dat de zware regen de grond dicht slaat. Om te voorkomen dat de grond vast wordt is het beter er zo min mogelijk op te lopen, maar regen is er altijd. De regen kan door de mulch laag niet direct bij de grond komen, waardoor de grond veel losser blijft. Ook trek je wormen aan. Dit zijn zeer harde werkers om de grond eronder los te houden.

Mulch houdt vocht vast Door een mulch laag droogt de grond minder snel uit, dit omdat de zon niet direct op de grond kan komen. Ook zit er in met name de half verteerde compost van zichzelf nog wel wat vocht.

Mulch zorgt voor voeding in de grond Door een mulchlaag aan te brengen zal de mulch gaan verteren op de plaats waar het is aangebracht. Met name dit verteringsproces geeft dat er voeding vrij komt. Zoals al gezegd trekt een mulchlaag veel wormen aan. Dit lukt het beste bij de halfverteerde compost. De wormen zullen de niet verteerde resten opeten. Waarna ze dit weer als zeer goede voedinstoffen uit zullen scheiden. Dit is ook het effect wat de wormenbak heeft, maar hier doen de wormen hun werk direct ter plaatse.

De Eetbare tuin:Composteren, de Wormenbak