Waterkwaliteit tuinvijver voor gezonde vissen en planten

Inleiding

Vele landgenoten beschikken over een eigen, sfeervolle tuinvijver. Met het begin van de lente, is hét moment voor een grondig vijveronderhoud aangebroken. Daarbij speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol. Het biologische evenwicht in onze tuinvijver, is in hoofdzaak afhankelijk van de kwaliteit van ons vijverwater, op zijn beurt van levensbelang voor gezonde vissen en planten. Hoe pakken we zo'n grondige opknapbeurt van onze tuinvijver aan, en hoe bepalen we de juiste kwaliteit en samenstelling van ons vijverwater?

Biologisch evenwicht

Alleen wanneer de kwaliteit van ons vijverwater aan alle voorwaarden voldoet, kunnen we zowel onze vissen als onze planten gezond houden. Het biologisch evenwicht garandeert inderdaad de gezondheid van onze vijverbevolking. Dit biologisch evenwicht én de kwaliteit van ons vijverwater hangen uiteraard van verschillende factoren af. Verschillende afvalstoffen, waaronder de uitwerpselen van onze vissen, afgevallen bladeren, plantenresten, neerslag en verdamping van het water, beïnvloeden de kwaliteit van ons vijverwater. Maar hoe komen we de kwaliteit van ons vijverwater te weten, en wat zijn de verschillende parameters die deze waterkwaliteit bepalen? Hoe kunnen we deze parameters uiteindelijk op hun gewenste peil houden, zodat we zowel onze vissen als onze planten in optimale conditie kunnen houden?

Zuurtegraad voor een goede afvalverwerking

Eén van de belangrijkste parameters voor gezond vijverwater, is ongetwijfeld de zuurtegraad of de ph- waarde. Deze wordt uitgedrukt door een cijfer, dat varieert tussen één en veertien. Neutraal water is het meest geschikt voor de meerderheid van onze vijvervissen en beplanting. Neutraal water krijgt het cijfer zeven. Een lager cijfer betekent dat we met zuur water hebben af te rekenen, een hoger cijfer wijst op alkalisch water. Het biologisch leven in onze tuinvijver, geeft de voorkeur aan een zuurtegraagd of ph- waarde dat zich situeert tussen 7,3 en 8,3. Bij zowel een hogere als een lagere zuurtegraad, komt de gezondheid van onze vijvervissen en onze planten ernstig in het gedrang. Ook het bacterieleven wordt op die manier ernstig verstoord. Deze bacterieën zorgen voor een goede afvalverwerking. Wordt deze afvalverwerking ernstig verstoord, dan raakt meteen ook het biologische evenwicht in het gedrang.

Carbonaathardheid moet schommelingen zuurtegraad opvangen

De carbonaathardheid van ons vijverwater is belangrijk voor de uiteindelijke buffercapaciteit van onze tuinvijver. Deze carbonaathardheid of KH wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een voldoende buffercapaciteit is noodzakelijk om de zuurtegraad van ons vijverwater op peil te houden en de schommelingen ervan op te vangen. Deze schommelingen zijn het resultaat van natuurlijke processen binnen onze vijver. Belangrijke schommelingen van deze zuurtegraad, zijn erg nadelig voor het biologische evenwicht binnen onze vijver, en kunnen zelfs fataal zijn voor ons visbestand. In een biologisch evenwichtige vijver, bedraagt de carbonaathardheid zes Duitse hardheidsgraden, acht is ideaal.

Gezamelijke hardheidsgraad voor voldoende mineralen

De aanwezigheid van voldoende concentraties mineralen als calcium en magnesium, zijn van levensbelang voor zowel ons vis- als ons plantenbestand. De hoeveelheid opneembare calcium en magnesium in ons vijverwater wordt uitgedrukt is de gezamelijke hardheid, en wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°DH). Bij een tekort aan deze mineralen, gaan onze vijverplanten uiteindelijk verslijmen en verzwakken onze vissen, meestal met een fatale afloop. Er is in onze vijver een minimum gezamelijke hardheid noodzakelijk van acht °DH, de optimale waarde bedraagt twaalf ° DH.

Hoe meten we de kwaliteit van ons vijverwater?

De kwaliteit van ons vijverwater kunnen we gemakkelijk en vlug zélf bepalen met behulp van testkits die in de handel verkrijgbaar zijn. Met zo een testkit zijn we in staat een perfecte meting uit te voeren van de zuurtegraad, de carbonaathardheid en van de gezamelijke, totale hardheid. Met de handleiding is ook iedereen onmiddellijk in staat de verschillende resultaten juist te interpreteren. Om ons vis- en/of plantenbestand zo weinig mogelijk schade te laten ondervinden van eventuele afwijkende waarden, passen we dit zo efficiënt en snel mogelijk aan. Om de zuurtegraad te verhogen, voegen we vijverkalk aan ons vijverwater toe. Zijn verschillende parameters verstoord, dan kunnen we een gecombineerd product gebruiken. Om de waterkwaliteit van onze tuinvijver weer op peil te brengen, gebruiken we bij voorkeur producten die zoveel mogelijk naturlijke mineralen bevatten. Tijdens het vijverseizoen is het genoodzaakt de kwaliteit van ons vijverwater regelmatig te controleren, zodat we het tijdig kunnen bijsturen.

Lees ook alle recente info over al datgene wat ons leven eenvoudiger en dus prettiger maakt op http://GoedomWeten.blogspot.com