Onderhuur toegestaan of niet

Wat is onderhuur en wanneer mag onderhuur en onderverhuur?

Geld_op_de_beurs.jpg

Onderhuur is voor de verhuurder een extra bron van inkomsten en kan bovendien voorkomen dat iemand in 2021 als uw toeslagpartner of medebewoner wordt gezien. Daarbij kan het gaan om de onderhuur van een kamer of van een zelfstandige woonruimte. Maar is onderhuur wel altijd toegestaan en heeft deze onderhuurder dan ook huurbescherming? Bij een sociale huurwoning meestal niet. Eat zijn de gevolgen van onderhuur?

Wat is onderhuur eigenlijk?

Zodra de hoofdhuurder een kamer of de hele woonruimte aan een ander verhuurt, spreken we van onderhuur. Het is een getrapte verhuur met twee huurcontracten. Er is een huurcontract dat geldt tussen de hoofdverhuurder en de huurder en een contract tussen huurder en onderhuurder.

Wanneer is onderhuur toegestaan?

Onderhuur is alleen toegestaan als de hoofdverhuurder, meestal de eigenaar van de woonruimte, daartoe toestemming geeft of heeft gegeven. Het beste is het als in het huurcontract van de hoofdhuurder is vastgelegd dat onderhuur is toegestaan. Vaak staat er dat onderverhuur niet mag of dat onderverhuur alleen mag na de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Is er geen toestemming dan is ook onderverhuur niet geldig en niet toegestaan.

Ik huur een kamer, heb ik dan ook huurbescherming of niet?

Als de hoofdhuurder in het pand woont en een kamer aan een ander verhuurt met toestemming en de kamer is geen zelfstandige woonruimte, dan heeft de onderhuurder geen huurbescherming. Een kamer huren in onderhuur wordt dan niet gezien als een zelfstandige woonruimte. Sterker nog, als de huurovereenkomst van de verhuurder eindigt, vervalt daarmee ook het huurcontract van de onderhuurder.

Ik huur een zelfstandige woonruimte, let op de voorwaarden

Als u in onderhuur een zelfstandige woonruimte huurt met eigen ingang, toilet, keuken en dergelijke, is de situatie anders. Dan hebt u namelijk wel huurbescherming. Ook als de verhuurder die bij u de woonruimte in onderhuur heeft, vertrekt. Ook als u een medehuurder hebt en u vertrekt zelf, want dan zet uw medehuurder de huurovereenkomst voort.

Huis goed verzekeren bij onderhuur

De verzekeringen kunnen een aandachtspunt zijn bij onderverhuur. U wilt dat uw spullen goed zijn verzekerd en dat u niet afhankelijk bent van de verhuurder voor uw inboedel. Daarom doet u er goed aan om zelf een goede opstalverzekering te nemen.

Huurtoeslag en onderhuur 2021, gaat dat samen?

Voor de huurtoeslag is de kale huur die u betaalt van belang en niet de all-in huur. De kale huur is de huur zonder servicekosten en uitgaven voor gas en elektra. In de all-in huur zit als begrepen. Dat is van belang om te weten, omdat een huur alleen voor huurtoeslag en huursubsidie in aanmerking kan komen als de huur hoger is dan een bepaald bedrag, maar ook weer niet te hoog. In 2021 ligt het maximum op € 750 per maand voor wie ouder is dan 23 jaar. Ook bij onderhuur is huurtoeslag mogelijk, als u een onzelfstandige woonruimte gaat huren, maar dan moet het gebouw door de belastingdienst als akkoord zijn aangewezen. Bij een zelfstandige woonruimte geldt deze voorwaarde niet. Overigens kunnen dan niet de hoofdhuurder en onderhuurder beiden voor huurtoeslag in aanmerking komen.

Conclusie waarom kiezen voor onderhuur?

Onderhuur kan voor de verhuurder aantrekkelijk zijn, omdat het extra geld in het laatje brengt. Maar er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, voordat het is toegestaan. De onderhuurder moet ook zelf een aantal zaken nagaan voordat hij een woonruimte in onderhuur neemt. Hij of zij moeten zeker weten of het akkoord is en kunnen het beste vooraf nagaan of een huurtoeslag zal worden toegekend.

Meer info op de WIKI4YOU homepage

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden