Indirecte kosten

Wat zijn indirecte kosten

Wat zijn nu precies indirecte kosten? Dit zijn kosten die niet direct aan een dienst of product toegekend kunnen worden. De relatie tussen indirecte kosten en de diensten of producten waarvoor ze gemaakt ontbreekt. Dit kan voorkomen wanneer men bijvoorbeeld veel verschillende diensten of producten levert (hetrogene productie). Een voorbeeld is een maatwerk softwarepakket. Een andere situatie waarin dit zich voor kan doen is wanneer het toerekenen van directe kosten te duur of te ingewikkeld is. Vaak worden deze directe kosten als indirect beschouwd. Bij homogene productie, bijvoorbeeld een producent die lucifers vervaardigd, zal de toerekening van kosten eenvoudiger zijn omdat alle kosten die gemaakt worden direct toe te rekenen zijn aan het eindproduct. Deze producten zal dan ook bij de toewijzing van zijn indirecte kosten niet tegen al te veel problemen aanlopen

Andere voorbeelden van indirecte kosten zijn: telefoonkosten, huurkosten, autokosten, afschrijvingskosten, verwarming, opleidingskosten, reclamekosten enz ...

Een voorbeeld

Wanneer een timmerman voor zijn werk een hamer aanschaft die hij bij verschillende klussen gebruikt zijn de kosten van zijn gereedschap niet direct toe te rekenen een klus die hij uitvoert. In dit geval zijn de kosten van zijn hamer indirecte kosten. Wanneer de timmerman een kostprijs wil berekenen voor de geleverde dienst dient hij gebruik te maken van kostenverbijzondering. Er zijn verschillende methoden om de indirecte kosten toe te wijzen, hieronder licht ik een aantal methoden toe.

Oorzakelijke of niet oorzakelijk samenhangende indirecte kosten

Wanneer de indirecte kosten via een bepaalde verhouding verdeeld worden over de producten heeft het meestal betrekking op kosten die oorzakelijk samenhangen met de producten of diensten. Een voorbeeld hiervan zijn hulpstoffen.

Niet oorzakelijke kosten hebben vaak betrekking op afdelingkosten of algemene kosten. Een voorbeeld hiervan is de beveiliging, administratie, personeelszaken of kantine. Deze indirecte kosten worden met verdeelsleutels verdeeld. Een voorbeeld voor de verdeling van de kantine kosten is een verdeling op basis van aantal medewerkers per afdeling. De kosten worden nu verdeeld over alle afdelingen in het bedrijf op basis van het aantal medewerkers dat elke afdeling heeft.

Kostenverbijzondering

Er zijn verschillende methodes om directe en indirecte kosten toe te rekenen aan het geleverde product.

Activity based kosting: Bij activity based costing worden directe en indirecte kosten toegerekend aan eindproducten op basis van activiteiten. Welke activiteiten zijn nodig om een bepaald product te vervaardigen.

Verdeelsleutels: Vaste verdeling van de kosten, bijvoorbeeld op basis van het aantal personeelsleden. (zie voorbeeld van de kantine). Een andere methode is bijvoorbeeld de huurkosten verdelen op basis van het aantal vierkante meters dat elke afdeling in beslag neemt. Of de IT-kosten verdelen op basis van het aantal computers dat elke afdeling gebruikt.

Kostenplaatsmethode (productiecentramethode): Deze methode wordt gebruikt voor complexere omgevingen zoals een productiebedrijf. Bij de kostenplaatsmethode gebruikt met 3 soorten kostenplaatsen:

  • hulpkostenplaatsen (bijvoorbeeld algemene kosten of huisvestingskosten)
  • Zelfstandige kostenplaatsen (bijvoorbeeld afdeling administratie of technische dienst)
  • Hoofdkostenplaatsen (bijvoorbeeld de productieafdeling)

Opslagmethode: Hierbij wordt een opslagpercentage toegepast op bijvoorbeeld de directe kosten om zo dekking te krijgen voor de indirecte kosten.

Links

Boeken over kostenverbijzondering:

Bedrijfseconomie