Wat zijn debiteuren

Introductie

Op een balans vind je vaak de categorie debiteuren. Voor een accountant of econoom is het duidelijk wat hier bedoelt wordt. Voor de meeste andere mensen niet altijd. Om die reden in dit artikel antwoord op de vraag Wat zijn debiteuren.

Debiteuren

Debiteuren zijn klanten die nog moeten betalen. Het is gebruikelijk in de zakelijke wereld dat een bedrijf goederen afneemt van een ander bedrijf en deze pas 2-4 weken later betaalt. In de periode dat het afnemende bedrijf nog niet betaald heeft is het een debiteur. Met de debiteur wordt vaak een afspraak gemaakt over de periode die hij heeft om te betalen. Als hij na de laatste dag van die termijn niet betaald heeft dan is sprake van een dubieuze debiteur: het is onduidelijk of de debiteur aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. In dit soort situaties worden geregeld deurwaarders ingezet om het bedrag alsnog binnen te krijgen.

Debiteuren in economisch slechtere tijden

In tijden waarin het economisch slechter gaat duurt het vaak langer voordat debiteuren betalen. Vaak is dit dan ook een inkomstenpost die zeer goed in de gaten wordt gehouden. De reden dat debiteuren niet betalen is dat ze vaak zelf ook problemen hebben met het innen van geldsommen van hun eigen debiteuren. Hierdoor loopt de machine van debiteuren-crediteuren langzaam vast waardoor bedrijven failliet kunnen gaan.