Wat is het verschil tussen de commerciële en de fiscale balans

Inleiding

De gegevens in de jaarrekening en de gegevens in de fiscale balans kunnen afwijken terwijl ze op de zelfde gegevens gebaseerd zijn. Hoe komen deze verschillen tot stand?

Wat is het verschil tussen de commerciële en de fiscale balans

Het verschil tussen de commerciële en de fiscale balans zit in de doelstelling. De commerciële balans heeft een andere toepassing dan de fiscale balans.

Commerciële balans

De commerciële balans heeft als doel een beeld te geven over de gang van zaken van de vennootschap. Uit de commerciële balans moet duidelijk blijken hoe de grootte en de samenstelling van het vermogen van de onderneming aan het eind van het boekjaar is. De commerciële jaarrekening geeft dus een goed beeld van de gang van zaken binnen een vennootschap, waardoor er een goed beeld gevormd kan worden hoe het met de vennootschap gesteld is.

Fiscale balans

De fiscale balans daarentegen geeft enkel een beeld hoe groot de belastbare winst in een bepaald jaar is geweest. De fiscale balans is puur voor de fiscus. De fiscale balans is dus voor de winstbepaling. Hierbij spelen bepaalde fiscale faciliteiten een rol zoals afschrijvingen, welke de fiscale winst verminderen. Deze zaken zien we niet terug in de commerciële balans.