Wat is stakingswinst

Inleiding

Het staken van een IB-onderneming kan op verschillende manieren. Indien een IB-onderneming gestaakt wordt kan er sprake zijn van stakingswinst.

Vormen van staken

Een IB-onderneming kan op verschillende wijze gestaakt worden:

 • Liquidatie van de IB-onderneming
 • Overdracht van de IB-onderneming
 • Overlijden van de ondernemer
 • Inbreng van IB-onderneming in een BV
 • Verplaatsen van de onderneming naar het buitenland
 • Ontbinden van het huwelijk van een IB-ondernemer

Door één van bovengenoemde wijzen kan er een bepaalde winst ontstaan, de zogenaamde stakingswinst.

Wat is stakingswinst

Stakingswinst ontstaat dus door het staken van een onderneming. Het kan een gedeeltelijke staking zijn of een gehele staking. Bij staking van de onderneming zal er afgerekend moeten worden over de gerealiseerde meerwaarde.

Deze meerwaarde kan in de volgende vormen voorkomen:

 • Stille reserves: Een stille reserve is het verschil tussen de economische waarde en de boekwaarde van bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en machines.
 • Fiscale reserves: Dit zijn reserves op de passivazijde van de balans zoals de oudedagsreserve, de herinvesteringsreserve, de kostenegalisatiereserve en desinvesteringsbijtellingen.
 • Goodwill: Dit is een bepaalde meerwaarde die een overnemende partij wil betalen voor het overnemen van bijvoorbeeld een klantenbestand.

Belastingclaim

De meerwaarde valt dus als stakingswinst ten guste van de winst en zal in box1 belast worden volgens het progressieve tarief met een maximum van 52%. Indien er een grote meerwaarde is gerealiseerd kan dit dus ook leiden tot een grote belastingclaim.

De fiscus heeft hiervoor een tweetal faciliteiten voor:

 • Algemene stakingsfaciliteit
 • Specifieke stakingsfaciliteiten

Algemene stakingsfaciliteit

De algemene stakingsfaciliteit is opgebouwd uit twee faciliteiten, de stakingsaftrek en de mogelijkheid voor aankoop van een stakingslijfrente.

Stakingsaftrek

Indien een ondernemer zijn gehele IB-onderneming staakt heeft hij recht op een stakingsaftrek van € 3.630. (2009) Deze aftrek geld niet bij gedeeltelijke staking.

Stakingslijfrente

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om zijn stakingswinst om te zetten in een stakingslijfrente. Er geldt wel dat de stakingslijfrente alleen mag dienen ter compensatie van een pensioentekort.

De stakingslijfrente mag in de volgende drie vormen:

 • Oudedagslijfrente: levenslange lijfrente, moet ingaan uiterlijk op 70 jarige leeftijd van de ondernemer.
 • Nabestaandenlijfrente: lijfrente ten gunste van de partner van de ondernemer bij overlijden.
 • Tijdelijke oudedagslijfrente: lijfrente die ingaat tussen 65 en 70 jaar. De uitkering moet minimaal 5 jaar duren, maar mag niet meer dan € 19.761 (2009) per jaar bedragen.

De stakingswinst die omgezet kan worden is wel gemaximeerd:

Staking in geval van: Maximale omzetting:
Invaliditeit >45% € 424.978
60 jaar of ouder € 424.978
50 jaar of ouder € 212.495
Jonger dan 50 jaar en direct ingaande lijfrente € 212.495
Alle overige gevallen € 106.253

Deze maxima worden verminderd met eventueel eerdere omzettingen van de oudedagsreserve in een lijfrente en tevens met het totale bedrag van de oudedagsreserve op het moment van staken.

Specifieke stakingsfaciliteiten

Er zijn ook nog een aantal specifieke stakingsfaciliteiten in de Wet IB 2001:

 • Overlijden van ondernemer
 • Echtscheiding van de ondernemer
 • Overdragen van onderneming aan medeondernemer of werknemer
 • Inbreng van IB-onderneming in een BV

Overlijden van de ondernemer

Indien de ondernemer overlijdt, zal dit automatisch betekenen dat de onderneming gestaakt wordt. De erfgenamen kunnen hierdoor geconfronteerd worden met een behoorlijke belastingclaim. Indien zij de onderneming verkopen, hoeft deze belastingclaim geen bezwaar te zijn. Indien zij echter besluiten om de onderneming voort te zetten, kan deze belastingclaim een behoorlijke druk geven op de liquiditeit. Om dit te voorkomen is er een faciliteit opgenomen.

Indien de erfgenamen de onderneming rechtstreeks voortzetten, zal er geen sprake zijn van een staking. Er zal dan ook geen stakingswinst berekend hoeven te worden. Voorwaarde hiervan is dat de onderneming met dezelfde boekwaarden voortgezet zal worden.

Echtscheiding van de ondernemer

Indien een ondernemer is gehuwd in gemeenschap van goederen betekend dit ook dat de helft van de IB-onderneming tot het vermogen van zijn partner behoord. Zodra de ondernemer gaat scheiden, wordt ook een deel van de onderneming gestaakt => stakingswinst.

Wanneer door ontbinding van het huwelijk een deel van de onderneming ‘fictief’ gestaakt wordt, dan mag de ondernemer gebruik maken van de doorschuiffaciliteit en de onderneming tegen dezelfde boekwaarden voortzetten.

Overdragen van onderneming aan medeondernemer of werknemer

Het overdragen van onderneming aan medeondernemer of werknemer wordt uitgebreid in het volgende artikel beschreven: Overdragen van onderneming aan medeondernemer of werknemer

Inbreng van IB-onderneming in een BV

De inbreng van IB-onderneming in een BV wordt uitgebreid in het volgende artikel beschreven: Hoe inbrengen van een onderneming in een BV

Links