Hoe analyseert u uw jaarcijfers

Inleiding

Het analyseren van uw jaarcijfers is nodig om te zien hoe uw bedrijf ervoor staat. Het is noodzakelijk om deze cijfers bij de hand te hebben als bijvoorbeeld de bank ze wil inzien omdat u uw krediet wil uitbreiden. Of natuurlijk als u wilt gaat investeren is het handig om te weten of het uberhaubt mogelijk is.

Bij het analyseren van de cijfers kijkt u (samen met uw accountant) naar bijvoorbeeld de interne sterke en zwakke punten van uw bedrijf maar ook naar de trends in uw bedrijf en uw brance. Ook uw resultaat tov de gehele branche is erg relevant.

Wat analyseert u binnen de jaarcijfers

Binnen de jaarrekening bevinden zich een aantal zogeheten ratio’s en andere makkelijk te vergelijken cijfers. Allereerst:

  1. de Balans
  2. de Winst- en Verliesrekening
  3. het Kasstroomoverzicht

de Balans

Door middel van de balans bent u in staat om de liquiditeit van uw bedrijf te bepalen en om verder inzicht te verkrijgen in de schulden en bezittingen. Als de activa en passiva op de balans worden vergeleken dan gebruikt men daar de Current Ratio voor. Ook het controleren van de debiteuren is belangrijk want als zij niet snel genoeg betalen kan het zijn dat uw bedrijf moet gaan lenen en daarover dus rente betalen.

De Winst- en Verliesrekening

Met het analyseren van uw winst en verliesrekening kunt u uw winstgevendheid van uw bedrijf bepalen. Een simpele kijk op de opbrengsten en uitgaven levert vaak een heldere conclusie.

Het Kasstroom Overzicht

Door uw kasstroom overzicht te bepalen verkrijgt u inzicht in de effectiviteit van uw bedrijf, betreffende het genereren van geld, en het managen hiervan. Hierbij wordt vooral gekeken naar het geld wat afkomstig is uit bedrijfsactiviteiten om te beoordelen of het lange termijn succes van uw bedrijf haalbaar is. Dit geeft een inzicht in de efficientie van uw bedrijf.

De financiele jaarrekening samen met de financiele ratio’s geven dus een globaal beeld van de analyse van het jaarverslag. Echter is dit nog niet alles.

Andere belangrijke aspecten

Binnen het jaarverslag zijn nog twee andere belangrijke aspecten, te weten de uitleg bij de jaarrekening en de managementanalyse. Door deze te bekijken zet u uw financiele kerncijfers in een breder verband. De uitleg bij de jaarrekening geeft een verdere verdieping in de cijfers van die jaarrekening zoals de reden van een bepaalde investering. De managementsanalyse verstrekt een visie over de resultaten en verwachtingen voor de toekomst.