Investeren of betalen

Wat bedoel je daarmee?

Investeren

Als het om investeren gaat of betalen, dan kennen beide begrippen meerdere betekenissen. Bij investeren denken we vaak aan geld aan iemand geven om er een bedrijf mee te beginnen of aandelen kopen. Maar investeren betekent ook moeite en tijd steken in een activiteit. Bij betalen denken we ook aan geld en dan hebben we het over wat kost een product ons. Maar het kan ook betekenen dat we moeite en tijd moeten besteden aan een activiteit.

⬇ Index

Investeren versus betalen

Hoewel we bij investeren en betalen vaak denken aan geld en vooral geld uitgeven, zien we ondanks de overeenkomst van het geld toch een duidelijk verschil. Zo zal niemand zeggen dat hij geld dat hij investeert kwijt is. Terwijl iemand die een product koopt zegt dat hij voor dat product betaald heeft en zijn geld dus kwijt is. Bij investeren hebben we dus het idee dat ons geld terug kan komen, vaak met winst. Terwijl bij betalen denken we aan producten, waarmee we misschien winst zouden kunnen maken. Daarom heet dan ook iemand die geld aan anderen geeft om er iets mee te kopen, wat ze met winst kunnen verkopen, een investeerder. Terwijl de persoon die het geld krijgt om iets te kopen een ondernemer heet of een verkoper.

Dus investeren is geld gebruiken om geld te maken, terwijl je het geïnvesteerde geld kunt gebruiken om winst te maken, zodat je de investeerder terug kunt betalen. Tegelijkertijd zit er in de begrippen investeren en betalen meteen een andere betekenis. Omdat je bij investeren iemand geld geeft in de hoop meer geld terug te krijgen, is investeren een risicovolle handeling. Je kunt namelijk ook je geld niet terugkrijgen, bijvoorbeeld als de ontvanger je geld alleen maar uitgeeft aan producten en nooit iets verkoopt. Investeren is dus een emotionele inspanning, je moet namelijk je angst om je geld kwijt te raken overwinnen. Terwijl bij betalen krijg je zeker je geld niet terug, maar dan heb je daarvoor in de plaats dus wel een product. Waardoor je als je het gekochte product verkoopt weer geld kunt hebben om weer een ander product te kopen. Of je kunt het aan de verkoop verdiende geld teruggeven aan de investeerder. Betalen is dan ook vooral een fysieke inspanning.

Je kunt dus stellen dat investeren een veel grotere inspanning is dan betalen. Zeker vanuit het feit gezien dat mensen moeite hebben met uitgestelde beloningen. Waardoor een investering niet alleen de fysieke inspanning van het weggeven van je geld omvat. Het omvat ook de emotionele inspanning van het overwinnen van je angst dat je je geld kunt verliezen.

⬇ Index

Investeren en betalen

Naast de geldelijke, fysieke en emotionele betekenis van investeren en betalen, gebruiken we de begrippen ook nog op een andere manier. Namelijk op een niet monetaire manier. Bijvoorbeeld in de vorm van trainen voor een wedstrijd. De training is dan een investering in het ontwikkelen van de vaardigheden om de wedstrijd te kunnen spelen. Betalen noemen we dan
Oefenen
het verliezen van een wedstrijd omdat we bijvoorbeeld te intensief getraind hebben, waardoor we tijdens de wedstrijd niet optimaal presteren.

We noemen dus een inspanning die we leveren om in de toekomst voordeel te hebben een investering. Dan zeggen we bijvoorbeeld:

Een goeie training is een investering om een wedstrijd te winnen.

Terwijl we diezelfde inspanning associëren met betalen als we de wedstrijd verliezen. Dan zeggen we bijvoorbeeld:

Met het verliezen van deze wedstrijd betalen we voor de veel te intensieve training die we hebben gehad.

Maar er zijn nog meer voorbeelden van investeren en betalen, die niet gekoppeld zijn aan geld. Zo kun je tijd investeren in het bedenken van plannen. Terwijl we bijvoorbeeld vinden dat we met tijd betalen voor het feit dat we geen plannen hebben gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen:

Of je investeert nu wat tijd in het leren van het proefwerk, of je betaald er straks voor doordat je blijft zitten.

Zo zijn er eigenlijk heel veel situatie te bedenken waarbij je de keuze hebt tussen investeren of betalen. Je kunt nu bijvoorbeeld tijd investeren in het goed voorbereiden van je leerlingen op een goed gemaakt proefwerk. Of je zult moeten betalen voor het feit dat je leerlingen slecht zijn voorbereid en je je proefwerk in elkaar hebt geflanst, doordat je veel onvoldoendes hebt en veel vragen moet afkeuren.

⬇ Index

Conclusie

In dit leven hebben we dus de keuze tussen investeren en betalen. Als het om geld gaat, dan betekent investeren de kans lopen dat je je geld kwijtraakt, maar je kunt ook meer geld terug krijgen. Er is dus niet alleen een financiële kant aan investeren, maar ook een emotionele. Als het om betalen gaat, dan ben je altijd je geld kwijt, maar je krijgt er wel een product voor terug.

Als je het hebt over investeren en betalen zonder dat dat te maken heeft met geld, dan heb je het vaak over de tijd die iets kost. Je kunt er voor kiezen om tijd te steken in de voorbereiding of je gaat tijdens de uitvoering betalen met tijd. Het is één van de twee. Uiteindelijk is het je eigen keuze of je bereid bent te investeren of dat je liever betaald. Maar zoals de meeste investeerders zullen zeggen:

Je kunt beter van tevoren extra tijd investeren, zodat je later niet hoeft te betalen.

Waarmee ze dan vaak bedoelen, als je nu informatie zoekt zodat je weet waar je investeert. Dan hoef je naderhand niet bang te zijn dat je verlies zult lijden. Maar eigenlijk geldt dit advies niet alleen voor het investeren van geld, maar ook voor het investeren van tijd en inspanning.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Investeren door o5com

Oefenen door Joris Leermakers

Index van koppen

Wat bedoel je daarmee?
Investeren versus betalen
Investeren en betalen
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen