Wat wil je weten over de nieuwe regeling vakantiedagen

Vakantiedagen en de nieuwe regeling

Het streven van de overheid is om minder regels te maken. Mede omdat Europa zich hoe langer hoe meer overal mee gaat bemoeien. Gevolg: een nieuw wetsvoorstel voor de regeling van de wettelijke vakantiedagen. De langdurig zieke werknemer gaat er misschien op vooruit, de werkgever niet. Wat verandert er dan aan de regeling vakantiedagen?
 

Toestand nu

  • Elke werknemer is natuurlijk blij met zijn vakantiedagen. Volgens de wet moet je die nu binnen 1,5 jaar gaan opnemen (tot nu toe kreeg je daarvoor maar liefst 5 jaar tijd). De meesten van ons hebben daar geen moeite mee. Integendeel: je moet er zuinig mee omspringen of je komt vakantiedagen te kort! Maar als je ziek bent, en in elk geval als je de pech hebt om langdurig ziek te zijn, heb je een wèl een probleem: hoe krijg je je vakantiedagen opgenomen?
  • Als langdurig zieke heb je immers recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Maar… onder de ‘oude wet’ bouwde je als langdurig zieke alleen vakantiedagen op gerekend over de laatste 6 maanden. Met deze nieuwe wet verandert deze situatie.

Wat is dan het probleem?

Voor het probleem dat nu ontstaat voor langdurig zieken is inmiddels een nieuwe naam bedacht: stuwmeervorming aan vakantiedagen. Raar woord dat eigenlijk wil zeggen dat je als maar meer vakantiedagen opbouwt omdat je nu eenmaal de pech hebt om langdurig ziek te zijn. Pech want uiteindelijk is niemand graag lang ziek! Maar juist omdat je langdurig ziek bent, kun je je wettelijke verlofdagen dat jaar niet opnemen… en je dus eigenlijk geen vakantiedagen hebt opgenomen.

De nieuwe wet: discussie met je werkgever?

► Ben je ja dan nee te ziek geweest om vakantiedagen op te nemen of niet? Uiteraard is dit een netelige kwestie die overleg tussen beide partijen vraagt… want de werkgever heeft de wettelijke mogelijkheid om je ziektedagen te verrekenen met je verlofdagen onder bepaalde omstandigheden. Discussiepunt hierbij is vanzelfsprekend: wanneer kan dit wel en wanneer niet? Met andere woorden: in welke mate ben je al of niet tè ziek om vakantie te nemen?

► En welke rol speelt de Arbo-arts hierbij? In hoeverre acht hij de werknemer in staat is om tijdens zijn ziekte de tijd naar eigen inzicht te besteden als vakantie? In onderling overleg kan immers de wettelijke termijn van 1,5 jaar worden verlengd. En dan vormt er zich inderdaad een ‘stuwmeer’ van vakantiedagen waarbij het aantal ‘uitgestelde’ verlofdagen alleen maar groter wordt!

Hoe ver terug in de tijd?

Deze datum is ook bepaald: 20 januari 2009. Dit betekent dus dat langdurig zieke medewerkers alsnog recht hebben op de 20 (of zelfs meer afhankelijk van de bedrijfssituatie) wettelijke vakantiedagen uit de periode 2009. Een andere mogelijkheid door de werkgever is een financiële compensatie voor gemiste verlofuren.

Conclusie 

♦ Ben je inderdaad langdurig ziek dan moet je gaan overleggen met je werkgever.

♦ En voor de werkgever: dubbele administratie voor de langdurig zieken in het bedrijf! Eenvoudiger wordt het er dus niet op ondanks alle goed bedoelde initiatieven van de overheid om naar minder administratieve rompslomp te streven!