Oplossen problemen op de werkvloer

Inleiding

Bij het ontstaan van wreveligheden op de werkvloer welke niet uitgesproken worden is het correct geven van feedback van uiterst belang. Hierdoor verkleint u de kans dat de volgende (op werkelijkheid gebaseerde) situatie ook in uw bedrijf ontstaat.

Praktijkprobleem

Drie medewerkers van een bedrijf dat een doorstart maakte in januari 2010 klaagden onderling gedurende een aantal dagen over de hoge werkdruk, de scheef gegroeide salarissen en het niet met oplossinge komende management. Een net aangenomen collega irriteerde zich mateloos aan het geklaag en na dit drie dagen lang aangehoord te hebben sprong ze op en verkondigde met flink geschreeuw hoezeer ze het geklaag zat was en haar werk moeilijk geconcentreerd kon uitvoeren. Vervolgens ging ze weer zitten, de klagende werknemers beduusd achterlatend.

Escalatie

Dagen van stilte vervlogen en het openlijke geklaag, veranderde in een voelbare spanning op de werkvloer zonder dat er een woord gesproken werd. De nieuwe collega sloot zich meer aan bij het management wat de afstand tot het selecte groepje klagende medewerkers vergrootte. Zonder dat er naar een oplossing werd gezocht besloot ieder zijn werk te doen door stipt op de in het contract besproken werktijden te starten als op de minuut te stoppen. De vaak vallende ongemakkelijke stiltes tijdens de gezamenlijk lunch gaven een ieder een naar gevoel..

De analyse

Het selecte groepje werknemers zit nog steeds met een hoge werkdruk en het management zit met de voelbare spanning die de productiviteit in het bedrijf niet ten goede komt.

De oplossing Leer je medewerkers het correct geven van feedback via de volgende regels:

  1. Beschrijf het gedrag dat u heeft waargenomen;
  2. Vertel welk effect het gedrag op u heeft;
  3. Ga na of de ander uw feedback heeft begrepen
  4. Geef suggesties voor verandering in het gedrag

Even zo belangrijk is het correct ontvangen van feedback. De volgende regels geven de nodige richtlijnen:

  1. Interpreteer feedback niet als aanval op uw persoon (feedback heeft meestal een positieve bedoeling);
  2. Schiet niet onmiddelijk in de verdediging, luister naar wat de ander te zeggen heeft;
  3. Vraag door naar wat de ander precies bedoeld en probeer de feedback te begrijpen;
  4. Toon waardering voor de feedback;
  5. Beoordeel de feedback: is het positief/negatief-terecht/onterecht?
  6. Doe iets met de feedback!

Aanbeveling

Doe uzelf en ieder om u heen een plezier door deze regels te onthouden en toe te passen. En onthoud: Iets dat zwaar weegt kunt u het best lichtvoetig oplossen .