Wat wil je weten over sponsoring

Sponsoring

Hoewel het begrip sponsoring bij velen een goede klank heeft, staat het absoluut niet gelijk aan liefdadigheid. Zo blijft de sponsor bijvoorbeeld nooit anoniem. Integendeel, hij wil zijn naamsbekendheid vergroten. Bovendien wordt er gewerkt met een zakelijke overeenkomst, waarin beide partijen zich verplichten tot het leveren van bepaalde prestaties.

Sponsoring

In de praktijk levert de sponsor geld, goederen, knowhow of andere diensten zoals managementadviezen. Als tegenprestatie helpt de gesponsorde organisatie de marketingcommunicatiedoelstellingen van de sponsor te verwezenlijkne. Ze draagt soms de naam van de sponsor, stelt ruimte voor reclameborden of een ontvangstruimte beschikbaar, helpt de naam van de sponsor in de media te krijgen of verleent de sponsor het recht op het voeren van een logo.

Doel van sponsoring

Consumenten worden bedolven onder reclame, drukwerk en andere vormen van commerciële massacommunicatie. Om tot de doelgroep door te dringen proberen adverteerders zich van hun concurrenten te onderscheiden, zowel met hun boodschap als in de manier waarop deze onder de aandacht wordt gebracht. Sponsoring biedt veel mogelijkheden voor een creatief mediagebruik. Men creëert er een platform mee voor reclame en pr, en kan er via prijsvragen, wedstrijden en andere promoties op inhaken om extra publiciteit te verkrijgen.

Een groot voordeel van sponsoring is dat een bedrijf zijn doelgroep op ongedwongen wijze kan benaderen. Consumenten worden op geen enkele manier onder druk gezet, zoals ze dat soms ervaren bij reclame of andere instrumenten in de communicatiemix. Dit komt de communicatie ten goede, vooral bij het overbrengen van het imago van de onderneming. Een goede methode daarbij is om in te spelen op de emoties van de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door de merknaam te associëren met vrijetijdsmomenten, zoals het genieten van sport, muziek of kunst. Door zijn product te koppelen aan de emotionele band die de consument ermee heeft, kan de sponsor als het ware zijn passie overdragen.

Reclameverbod

Ten slotte is sponsoring een ideaal communicatie-instrument voor producenten van alcoholhoudende dranken en tabaksproducten om het reclameverbod van de overheid te omzeilen. Op deze manier trekt de merknaam alsnog de aandacht van de doelgroep.

Doelstellingen van sponsoring

Met sponsoring zijn forse bedragen gemoeid. In Nederland worden jaarlijks vele honderden miljoenen euro's uitgegeven aan sponsoring. Hiermee proberen bedrijven de volgende sponsoringdoelstellingen te bereiken:

Naamsbekendheid vergroten

Veel bedrijven hebben door shirtsponsoring of shirtreclame aanzienlijk hun naams- of merkbekendheid vergroot. Sponsoring houdt een merk actueel en vergemakkelijkt de introductie van nieuwe artikelen onder de bestaande merknaam.

Merkimago verbeteren

Ondernemingen kiezen voor een type sponsoring dat overeenstemt met het imago dat ze willen uitstralen. Zo sponsoren banken en beleggingsmaatschappijen vaak klassieke muziek om hun degelijke imago te versterken. Via sponsoring kan men merken ook herpositioneren. Heineken verbindt zijn naam bijvoorbeeld aan vele jongerenevenementen om bij die doelgroep merkenvoorkeur te helpen creëren.

Goodwill kweken

Het sponsoren van organisaties die een goed doel nastreven of die financiële steun nodig hebben om te overleven, zien velen als een sympathiek gebaar.

Sponsoringsstrategieën

Voor welke vorm van sponsoring een bedrijf kiest, hangt niet alleen af van zijn product en doelgroep, maar ook van zijn marketingcommunicatiedoelstellingen en de publiciteit die het bedrijf kiest om ze te verwezenlijken. De sponsoring van gemeenschapsprojecten vloeit voort uit het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van managers. Maar het levert echter minder publiciteit op dan bijvoorbeeld de sponsoring van tv-programma's. De meeste sponsors geven daarom de voorkeur aan projecten met een zo hoog mogelijke commerciële waarde. Zo wordt het meeste sponsorgeld besteed aan sportsponsoring. Een goede strategie is een sport te kiezen die aansluit bij het eigen marketingbeleid én bij de interesses van de doelgroep. Om echter ook het risico van een degraderende sportclub of van supportersrellen geheel te vermijden, kan men cultuur, kunst of amusement sponsoren. Door risicoloze projecten te sponseren, minimaliseert een bedrijf de kans dat het imago wordt aangetast.