Wanneer is er sprake van bedrieglijke reclame

Wat is bedrieglijke reclame

reclameVijfig procent gratis blijkt niet altijd de helft gratis te zijn in de reclamewereld. Als Calgonit en Sun deze actie gelijktijdig voeren met betrekking tot tabletten voor  vaatwasmachines dan komt daar uiteraard een reclamerechtzaak van tussen Reckitt en Unilever. De opzet van beide partijen oogt hetzelfde maar is verschillend. Wel zo ingenieus dat Jan met de Pet of Mieke met haar boodschappenlijstje er is ingetrapt. Bedrieglijke reclame: niet volgens de rechtbank.

 

Calgonit

Pakt de actie als volgt aan: de standaardverpakking wordt vergroot en bevat sedert de actie:

  • in de grote verpakking zitten nu 26 + 13 tabletten en
  • in de kleine verpakking zitten er 16 + 8.
  • De prijs is in beide gevallen hetzelfde gebleven, zijnde EUR 6,19.

Sun

Heeft een geheel andere strategie: zij hebben de hoeveelheid tabletten niet met 50% verhoogd voor dezelfde prijs maar het aantal tabletten deelbaar gemaakt door 3 en de prijs en de prijs voor de standaard hoeveelheid tabletten met ongeveer 1/3 verlaagd.

  • Voor de grote verpakking komt dit neer op: niet 40 maar 39 tabletten (26 + 13) en de prijs is gedaald van EUR 5,79 naar EUR 3,79 (ca. -/- 34%).
  • Voor de kleine verpakking: niet 26 maar 24 tabletten (16 + 8) en de prijs is gegaan van EUR 6,49 naar EUR 3,99 (ca. -/- 37%).

Rekensom

  • Opmerking vooraf: het prijsverschil tussen de grote en kleinere verpakking van beide merken heeft te maken met kwalitatief andere tabletten die naar verhouding duurder zijn. Gemakkelijkheidshalve gaan we niet dieper in op dit verschil in samenstelling en kwaliteit.

*Bij Calgonit:

grote verpakking: EUR 6,19 : 39 = EUR 0,158 /blokje in de actie en vroeger: 6,19 : 26 = EUR 0,238.

kleine verpakking: EUR 6,19 : 24 = EUR 0,257/blokje in de actie en vroeger: 6,19 : 16 = EUR 0,386.

*Bij Sun:

grote verpakking: EUR 3,79 : 39 = EUR 0,097/blokje in de actie en vroeger: 5,79 : 40 = EUR 0,145.

kleine verpakking: EUR 3,99 : 24 = EUR 0,166/blokje in de actie en vroeger: 6,49 : 26 = EUR 0,250.

Wie beschuldigt wie?

Reckitt (=Calgonit) verzoekt aan Unilever (=Sun) om zijn actie te staken omdat de verpakking van deze laatste niet de beloofde 50% meer tabletten bevat t.o.v. de originele verpakking(en). Zij voert aan dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat er 50% meer tabletten in de verpakking zitten dan vroeger en dit is niet het geval. Er is geen 50% bijgekomen maar er wordt een korting verleend van ca. 33%. Reckitt spreekt van misleidende reclame.

Verweer

Aangevoerd wordt dat '+50% gratis' niet per definitie hoeft te betekenen dat er 50% aan de oude voorraad is toegevoegd. De consument kan de aanbieding ook zo begrijpen als Unilever heeft aangegeven: namelijk dat van de totale hoeveelheid tabletten (39 of 24) er respectievelijk 13 of 8 gratis zijn, hetgeen 50% is van de resterende hoeveelheid (respectievelijk 26 en 16 tebletten). De 'wakkere' consument kan de actie ook op deze manier opvatten.

Slotsom

Unilever wordt niets ten laste gelegd. Dit is geen bedrieglijke reclame.