Collectief inkopen is vaak goedkoper

Inleiding

'Samen staan we sterk'. Dat is zo'n beetje het principe achter collectief inkopen. Door met veel mensen gezamenlijk op te treden bij potentiële leveranciers kan er goedkoper worden ingekocht. En dat loont! Er zijn meerdere vormen van collectieve inkoop. deelname is vaak gratis en eenvoudig. lees in het volgende artikel meer over deze kan om geld te besparen. Zowel voor ondernemers als particulieren!

Kopers verenigt u!

Het collectief inkopen is niet nieuw. Al zeer lang geleden ontstonden er voor de zakelijke markt inkoopcombinaties. Partijen trokken samen op om tegen zo gunstig mogelijke condities te kunnen inkopen. Niet alleen de goedkoopste prijs is van belang, maar ook de kwaliteit en de leveringsbetrouwbaarheid. Het inkoopvoordeel kan behaald worden omdat de positie van de koper beter is als er grote hoeveelheden worden afgenomen. De leverancier wil dan graag zaken doen en is bereid om hogere kortingen te verlenen.

Voor consumenten bestaan er ook al langere tijd initiatieven voor collectieve inkoop. Vanuit diverse verenigingen of andere initiatieven wordt geprobeerd om goedkoper te kunnen inkopen. Een voorbeeld hiervan is de Vereniging Eigen Huis. Die voorziet leden bijvoorbeeld in collectieve inkoop voor energie. Door met veel leden aan te komen bij de energiemaatschappijen kunnen zij goede prijsafspraken maken en zodoende goedkope energie afnemen voor alle aangesloten leden. Ook voorzien veel bedrijven in collectieve inkoop voor hun medewerkers. Bijvoorbeeld collectieve verzekeringscontracten of andere zaken.

De invloed van internet

Met name door de komst van internet is collectief inkopen voor particulieren steeds meer toegankelijk geworden. Consumenten hoeven elkaar niet meer fysiek te ontmoeten en hoeven ook niet lid te zijn van een specifieke vereniging. Ze kunnen elkaar gemakkelijk vinden via internet. Dat is erg toegankelijk en makkelijk. Hierdoor neemt het aantal verenigde consumenten in een zeer rap tempo toe. En dus zullen ook de inkoopvoordelen gaan toenemen. Door slim gebruik te maken van gezamenlijke inkoopinitiatieven kunnen er diverse producten en diensten goedkoper worden ingekocht.

Voorbeelden van collectieve inkoop via internet

Een groot initiatief voor collectieve inkoop voor consumenten is www.unitedconsumers.com. Via deze website/ organisatie zijn al meer dan 400.000 mensen verenigd. Dit initiatief richt zich op een aantal producten/ diensten waar zij goedkopere inkoop voor realiseren. De volgende zaken vallen hieronder; zorgverzekeringen, energie, autoverzekeringen, tanken en mobiel bellen. Het lidmaatschap is gratis en vrijblijvend en men claimt voor enkele honderden euro's per jaar aan voordeel te kunnen realiseren.

Ook voor ondernemers zijn er initiatieven voor collectieve inkoop ontplooit via internet. Een voorbeeld hiervan is www.buyersunited.nl. Een andere manier van collectief inkopen voor ondernemers is vaak via een bedrijvenparkvereniging. Bedrijven die zich op een zelfde locatie bevinden bundelen hun krachten in een vereniging. Vanuit die vereniging worden inkoopcontracten gesloten voor met name energie, telefonie en beveiliging en onderhoud.

Conclusie

Collectief inkopen kan zeker voordelen met zich meebrengen. Door de komst van internet is deze manier van inkopen ook veel toegankelijker geworden voor consumenten. Men kan zich zeer eenvoudig verenigen en zodoende ook een betere machtspositie richting potentiële leveranciers realiseren. En vanuit die positie kan er goedkoop worden ingekocht. Kortom, ga zelf ook een na of dit iets voor u is!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden