Is Google Streetview toegestaan in Nederland

Inleiding

Google Streetview lijkt een leuke toevoeging aan het internet. Foto's van je eigen huis bekijken via Google. Of dat van een collega of een vage kennis. Een eerste reactie is vaak enthousiast. Maar even later vraag je je af: wil ik dit eigenlijk wel? En ook: mag dit allemaal zomaar? In dit artikel een korte beschrijving van Google Streetview. Wat is het, hoe komt men aan de foto's, mag het wel en hoe kijken anderen hiertegenaan.

Google Streetview nader toegelicht

Google Street View is een dienst van Google, die de internetgebruiker de mogelijkheid biedt 360°-panorama-foto's te bekijken van straten op straatniveau. De dienst is een aanvulling op Google Maps en Google Earth en werd gelanceerd in 2007. In de beginperiode waren alleen foto's uit Amerika te zien, maar de dienst werd al snel uitgebreid naar andere landen. Inmiddels heeft Google al een groot gedeelte van Nederland ontsloten voor alle gebruikers. Google wil uiteindelijk alle straten van de wereld laten zien. De foto's worden genomen met een op een auto met Google-logo gemonteerde zware camera.

De gemaakte foto's zijn terug te vinden op internet, als onderdeel van het zoekprogramma Google. Door een straatnaam en plaatsnaam in te toetsen in het zoekscherm van Google en vervolgens op 'Maps' te klikken, wordt de locatie getoond op een plattegrond. Een van de opties onder de link 'meer' is Streetview. Klik hierop en je krijgt de foto's van de gezochte locatie te zien (mits deze natuurlijk al door Google zijn gemaakt). Met de pijlen kan er vervolgens genavigeerd worden.

Het doel van Streetview is volgens Google zelf om Google Maps naar een hoger plan te tillen door de mogelijkheid te bieden om een buurt visueel te verkennen op basis van panoramische foto’s op straatniveau. Gebruikstoepassingen zijn o.a. het verkennen van potentiële vakantieadressen en nieuwe woongebieden, waar ook ter wereld.

Is Google Streetview toegestaan?

Maar hoe zit het met de privacy? In meerdere landen is er ophef over de gang van zaken. In Nederland is Google al enige tijd bezig met het fotograferen en publiceren van de straatbeelden. En daar is relatief weinig ophef over met betrekking tot privacy en dergelijke. In landen als Duitsland en Zwitserland is dat wel anders.

Juridisch gezien is het niet verboden om foto's van openbare plaatsen te maken en te publiceren. En dat is precies wat Google Streetview doet. Wat dat betreft worden er geen (privacy) wetten overtreden. Anders is het echter als er ook herkenbare gezichten en nummers zoals kentekens van auto's op de foto staan. Wetgeving hierover is iets gecompliceerder. Met name de situatie bepaalt of iemands portretrecht wordt geschonden of niet. Zie voor enkele goede voorbeelden hierover bijvoorbeeld het volgende artikel: over portretrecht Het lijkt erop dat op het gebied van portretrecht Google Streetview niet buiten het zogenaamde juridische boekje gaat.

Toch is Google zich zeer goed bewust van de gevoeligheid van deze hele kwestie. Ze hebben vanuit diverse overheden en andere autoriteiten zoals privacy-waakhonden al waarschuwingen ontvangen. Aanvankelijk was Google dan ook terughoudend om de dienst in Europa aan te bieden, omdat regeringen hadden aangegeven dat het nemen van foto's van mensen op openbare plekken mogelijk in strijd was met privacy-wetgeving. Stukje bij beetje gaat Google nu toch gewoon door. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de privacy gevoeligheden (en vermoedelijk om juridisch gezien zo sterk mogelijk te staan), zijn er absoluut wel een aantal privacy regels waar Google zich aan houdt. Zie hier een citaat van de website van Google Streetview: ' wij streven ernaar om de lokale wetgeving te respecteren van elk land waarin we Street View introduceren. Met behulp van technologieën om gezichten onherkenbaar te maken en speciale functionaliteit voor het verwijderen van foto’s zorgen we ervoor dat de privacy van personen wordt gerespecteerd. Gebruikers kunnen op eenvoudige wijze een verzoek indienen om beelden van henzelf, hun kinderen, auto’s of huizen volledig uit Street View te laten verwijderen, zelfs als het gaat om beelden waarop de belangrijkste kenmerken al onherkenbaar zijn gemaakt.'

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat het erop lijkt dat Google de geldende privacy wetgeving niet schendt. Er is hier bewust voor de formulering 'lijkt' gekozen, aangezien er diverse tegenstanders van Google Streetview zijn die beweren dat de gang van zaken niet altijd is toegestaan. Google zelf is zich bewust van de gevoeligheid van dit onderwerp en doet er dan ook zoveel mogelijk aan om zich een verantwoordelijke partij te tonen in deze. Ondertussen laait de discussie over dit onderwerp in diverse landen alleen maar verder op.

Naast Streetview is er ook veel te doen om de zogenaamde cookies die door Google worden geplaatst. Lees meer over cookies...