De inrichting van een magazijn

Magazijn inrichten

Het streven naar een zo laag mogelijke gemiddelde voorraad is een belangrijk punt bij veel bedrijven. Nog beter is om zelfs helemaal geen voorraad te hebben. Wanneer de klant vraagt naar een bepaald product, moet de leverancier van datzelfde product dit afleveren bij jou als groothandelaar. Zo hoef je geen voorraad te hebben, maar krijgt de klant zijn product tóch op tijd. Bij veel handelsbedrijven is echter een zekere magazijnvoorraad nodig zodat ze hun producten direct kunnen leveren. Het is voor bedrijven belangrijk om snel aan de vraag van een klant te kunnen voldoen. Daarom moet het magazijn goed georganiseerd zijn. Het gewenste product moet snel gevonden kunnen worden en op de juiste wijze naar de afnemer verstuurd kunnen worden.

Welke zaken vind je terug in een goed georganiseerd magazijn?

 • Inrichting
 • Bereikbaarheid
 • Vlotte doorstroming
 • Flexibiliteit
 • Goede werkomstandigheden
 • Veiligheid

PQRST-sleutel

Door gegevens te verzamelen op basis van verschillende onderdelen van de PQRST-sleutel krijg je belangrijke informatie die kan leiden tot het ontwerp van een goed georganiseerd magazijn.

P van Product

Welke producten worden er opgeslagen en eventueel omgepakt en verzameld? Of deze producten gemakkelijk intern getransporteerd kunnen worden, is o.a. afhankelijk van:

 • Soort product
 • Soort verpakking
 • Soort eenheidslast
 • Aanwezige interne transportmiddelen.

Q van Quantity (hoeveelheid)

Hoeveel goederen worden er opgeslagen, getransporteerd en verzameld? Bij hoeveelheid denken we onder andere aan:

 • Gemiddelde opgeslagen hoeveelheid per product
 • Hoeveelheid die gemiddeld per uur verzameld of opgeslagen moet worden
 • Hoeveelheid per eenheidslast.

R van Route

 • Waar moeten de goederen binnen komen?
 • Via welke route moeten de goederen worden opgeslagen?
 • Via welke route moeten de orders worden verzameld?
 • Waar moeten de zendingen worden neergezet?

S van Support

De S staat voor Support of Steunverlenende diensten. Steunverlenende diensten zijn bijvoorbeeld de reparatieafdeling voor interne transportmiddelen, administratie en de verkoopdienst. Ook de plaats binnen de groothandel voor deze afdelingen valt onder Steunverlenende diensten / Support.

T van Tijd

 • Wanneer moeten de producten binnenkomen?
 • In welke volgorde moeten de producten binnenkomen?
 • Hoe snel moeten de producten worden omverpakt?
 • Hoe snel moeten de producten worden opgeslagen?
 • Wanneer moeten welke orders zijn verzameld?
 • Hoeveel tijd kost het in ontvangst nemen van de goederen?
 • Hoeveel tijd kost het opslaan van goederen?
 • Hoe lang liggen de goederen ongeveer in het magazijn?
 • Hoe lang doet men over het verzamelen van een order?

Bereikbaarheid

Om de goederen goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat het magazijn niet helemaal vol staat met goederen. Er moet voldoende ruimte zijn voor de interne transportmiddelen. Een magazijnruimte wordt optimaal benut als er een goede afstemming is tussen de aard van de goederen, de interne transportmiddelen en de opslagmethode(n).

Doorstroming

Na de inrichting van het magazijn (dat aan de hand van de PQRST-sleutel gebeurd), is het tijd om stil te staan bij de doorstroming. Het is immers van belang dat er een vlotte doorstroming mogelijk is in het magazijn. Een vlotte doorstroming kun je realiseren door:

 • Goed voorraadbeheer (weten welke producten er in het magazijn liggen en een zo laag mogelijke gemiddelde voorraad per product nastreven)
 • Goed locatiebeheer (weten waar je goederen staan)
 • Juiste inzet van opslagmiddelen en transportmiddelen
 • Personeel dat op de hoogte is.

Lees ook

Reacties (1)

Reageer
Jelte reageerde 9 jaar geleden
01 May 14:50
geweldige uitleg, heeft me ontzettend geholpen met het maken van mijn stage opdracht: goederen stroom.