Wat is het Communisme

Inleiding

Je hoort er veel over, het communisme!

Maar waar staat het communisme nu eigenlijk voor, wat zijn de uitgangspunten. Wat zijn de nadelen en/ of de voordelen?

Hier probeer ik antwoord te geven in dit artikel over wat het communisme is.

Wat is het communisme?

Communisme is een klasseloze maatschappijvorm met een economisch systeem gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt/ ontvangt naar behoefte, of een politieke en ideologische stroming die streeft naar een dergelijk systeem. Het woord communisme komt van het Latijn. De Latijnse woorden communis en communio betekenen gemeenschappelijk of gemeenschap. Dus eigenlijk zegt de naam dat het communisme voor iedereen gelijk is. Het communisme is een stroming die extreem links is. Het communisme was de revolutionaire richting van het socialisme. Het communisme is ontstaan na de ideeën van Karl Marx: het Marxisme.

Plato, geboren op 427 v. Chr. te Athene, echter de erste communist. Hij was een zoon uit een aristocratische familie. Plato genoot van een hele goede opvoeding, en bleek talent te hebben voor sport en literair werk. Plato had vele ideeën over hoe het regeringssysteem moest zijn. Plato dweepte met de democratie. Plato zou dus kunnenworden gezien als één van de grondleggers.

Karl Marx, het Marxisme!

Marx was ervan overtuigd dat de ellende waarin de meeste mensen leefden werd veroorzaakt door het kapitalisme. Het kapitalisme moest vernietigd worden en alle productiemiddelen moesten gemeenschappelijk bezit worden, dan pas zou er een werkelijke menselijke samenleving kunnen ontstaan. Er zou dus volgens Marx een revolutie moeten plaatsvinden. Hij wilde Rusland door middel van een revolutie weer een bloeiende economie bezorgen. Het marxisme was niet gemaakt door Karl Marx om er een dictatuur mee te vestigen.

Lenin en het communisme!

Lenin was helemaal overtuigd van de leer van Karl Marx. Hij voerde dit in Rusland uit door middel van een industriële revolutie. Doordat Lenin deze revolutie door wilde zetten in de zware industrie in Rusland ontstond er een burgeroorlog tussen de “witten” (aanhangers van Lenin) en de “roden” (tegenstanders van Lenin). Deze burgeroorlog werd gevolgd door een hongersnood in Rusland. De economie kreeg een flinke opdonder en Lenin werd in 1921 gedwongen de NEP in te voeren, Nieuwe Economische Politiek. De communistische economie werd daarmee veranderd in een kapitalistische economie. Dit is een politiek-economisch systeem dat onder andere gekenmerkt wordt door privé-eigendom van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid). Hierbij staat winstoogmerk hoog in het vaandel. Helaas volgde Stalin en maakte een dictatuur van Rusland.

Uitgangspunten van het communisme.

Er bestaan verschillende uitgangspunten voor het communisme. Deze vallen in een aantal punten samen te vatten. Er werd aan het volk beloofd dat:

  1. Er een einde aan armoede zou komen
  1. Er een einde aan de ongelijkheid zou komen
  1. Iedereen werk zou krijgen
  1. tevredenheid en geluk voor iedereen.

Nadelen van het communisme.

Als het communisme goed zou worden ingevoerd, zou er geen vrijheid meer zijn. Het communisme kan, ook volgens Marx, nooit kunnen worden ingevoerd zonder geweld. Hij zei hierover het volgende: “Het geweld is de vroedvrouw van de oude maatschappij in verwachting van de nieuwe maatschappij.” Ook kun je in een communistische samenleving jezelf niet uiten en geen andere denkbeelden koesteren.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat het een ideaal beeld beeld dat puur, volgens Karl Marx, niet of nauwelijks uit te voeren is. Het hedendaagse communisme zijn hier uitvloeisels van.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden