Wat is het Marxisme

Inleiding

Karl Marx een beroemdheid uit de geschiedenis!

Maar wie was hij nou eigenlijk, en waar stond hij voor. Hierop ga ik in in dit artikel. De informatie hierover is vaak breed en droog. Door het kort en bondig te houden probeer ik in dit artikel over het Marxisme alleen een beeld te schetsen.

Wie was Karl Marx?

Karl Marx werd in 1818 in Trier geboren. Na zijn studie ging hij bij een krant in Keulen werken. Daar werd hij echter ontslagen, omdat hij in zijn artikelen veel kritiek leverde op godsdiensten en de maatschappij. Door zijn kritiek moest hij vluchten uit Keulen. Marx ging naar Parijs, daar was het voor het eerst dat Marx in aanraking kwam met communisme en socialisme. Hij bestudeerde het communisme en socialisme uitgebreid en wijdde uiteindelijk zijn hele leven hieraan. Op het vaste land van Europa had Marx echter weinig aanhangers en dus ging hij naar Engeland. In Engeland schreef hij een boek over de maatschappij in West-Europa, 'Das Kapital'. Dit boek schreef hij met behulp van Friedrich Engels. Engels was een vriend van Marx en een voorstander van de ideeën van Marx. In 1883 stierf Marx. Zijn theorieën en ideeën, beter bekend als Marxisme, hadden weinig invloed op de maatschappij gehad tijdens zijn leven. Na de dood van Marx werd het Marxisme belangrijker, omdat vakbonden en werknemers het gebruikten.

Wat waren de uitgangspunten van het Marxisme?

Marx had een heel eigen kijk op het leven en dat was te merken aan het Marxisme.

A. Zo vond hij dat geloof in één of meerdere goden en godsdienst verzinsels zijn, ze zijn er alleen voor het volk in moeilijke tijden om een uitweg te vinden.

B Ook was een klassenmaatschappij, waar sommige personen 'hoger staan' dan andere, nutteloos. Volgens Marx was het de bedoeling voor een mens om zich volledig te ontwikkelen. Dat kon niet dankzij de klassenmaatschappij, sommige mensen konden immers niet eens naar school.

C Het kapitalisme waar vrije handel en concurrentie was toe gestaan zou een vloek zijn voor de mensheid volges Marx. De mensen met bezit, zoals land of machines, hadden macht en speelden de baas over anderen. Deze mensen willen steeds meer, ook al hebben ze al veel, waardoor de gewone man steeds minder krijgt. Er zou een strijd plaatsvinden voor meer bezit en macht totdat er nog maar twee klassen zijn:

  1. Mensen met bezit
  2. Mensen zonder bezit

Tussen deze twee klassen zou er een enorm verschil zijn. Uiteindelijk zou het zou slecht gaan door allerlei crisissen, zodat het kapitalisme zichzelf zou vernietigen.

D De oplossing van Marx was de Marxistische gemeenschap. De macht van de werkgever zou afgenomen moeten worden, zodat hij niet meer boven anderen staat en niemand meer kan uitbuiten. Iedereen zou dan gelijk zijn. De bevolking zonder macht over anderen, het proletariaat, zou dan de macht hebben voor het besturen van het land.

De stromingen binnen het Marxisme?

Het Marxisme valt tussen 1895 en de Eerste Wereldoorlog, 1914, uiteen in twee aparte stromingen:

  1. Het Kautskyaanse Marxisme, van Karl Johann Kautsky, in deze vorm is het Marxisme van Marx ongewijzigd, op één ding na,

er is bij deze stroming één groep mensen hoger dan de bevolking en dat is het parlement. Deze stroming verdween na de Eerste Wereldoorlog.

  1. Het Lenisme, van Vladimir Ilich Lenin, deze vorm kreeg bekendheid dankzij de Sovjetunie.

De ideeen van Karl Marx liggen dus ten grondslag aan vele hedendaagse maatschappijen, als Venezuela en Cuba.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden