Earthships, een prachtig concept

Waarom de naam earthship ?

De naam zegt, dat het een schip in de aarde zou zijn. Het ging om oorspronkelijk om het idee, achter de ark van noach neer te zetten. Dus met het idee, dat er vanuit de ark alles zelf verwezenlijkt zou moeten kunnen worden. En dat mensen dus afgesloten van de maatschappij er goed in zouden kunnen overleven. Het schip of ark, vaart echter niet, maar wordt gewoon als een gebouw gebouwd op de grond. Vandaar de naam Earthship.

De oprichter

Deze naam is bedacht door de architect Micheal Reynold, die de earthships heeft ontworpen. En steeds verder heeft uitgewerkt. Het is een amerikaan die al kijkend naar afval materialen op het idee kwam om daar iets mee te doen. Waarbij hij op het idee kwam om autobanden op te vullen met zand, waardoor er een soort stevige, alternatieve steen ontstond. En dit werd de basis van de earthships.

Wat is een earthship

Het is een woning, of gebouw, waarin alles zelfvoorzienend is. Het is een autonoom gebouw, gemaakt vanuit een zeer milieuvriendelijke gedachtengang.

Een earthship wordt in principe volledig gemaakt van hergebruikte en natuurlijke materialen, voor de bouw. En voorzien van onafhankelijke energievoorzieningen.

Om te beginnen is de basis, de muren. Deze worden verwezenlijkt door gebruik te maken van autobanden, die opgevuld worden met zand. Dit zand wordt er heel stevig ingestampt, zodat er een volle , zeer massieve band ontstaat.

Deze banden worden daarna weer afgewerkt aan alle kanten met leem. Waardoor de in principe niet meer zichtbaar zijn.

Om meer licht in door de binnenmuren te krijgen, zijn deze opgevuld, met het glas van oude flessen. Dit geeft een prachtig uiterlijk en laat dus wel licht door en geen inkijk. Waardoor deze muren ook geschikt zijn, voor de w.c. en badkamer.

Bij het ontwikkelen is nagedacht hoe men zoveel mogelijk uit de natuur zelf zou kunnen halen, waardoor er een gebouw is ontstaan, dat een grote raampartij heeft op de zuidkant. Dit om zoveel mogelijk zonlicht en warmte binnen te krijgen. Deze raampartij staat onder een dusdanige schuine hoek, dat er een maximale warmte inval is. De ontluchting die nodig is, bestaat uit een luik in het dak dat open dicht kan, door een mechanisch systeem, dat met tandwielen werkt.

De voorzieningen

Het water dat nodig is, voor het huishuiden, komt uit regenwater, dat opgevangen en gezuiverd wordt, door een intern systeem. Na de opvang, loopt het eerst door de grote plantenbakken heen, die onder de raampartij zijn gemaakt. Dit is het water voor deze planten. Maar ook direct de eerste filtering voor het drinkwater. Wat de planten niet gebruiken, kan dan dus verder gefilterd worden. Na de laatste filtering, wordt het water nog een keer gekookt, waardoor alle schadelijke stoffen eruit zijn. Voor het laatste deel, zijn wel wat technische hoogstandjes in het gebouw gebracht.

Het dak van de earthship is eigenlijk niet zichtbaar, omdat deze volledig is afgedekt met grond, begroeid met gras en/of planten. Deze manier van afdekken is een zeer goede isolatie, zowel voor de koudere landen, om de warmte binnen te houden, als voor de warmere landen om de warmte buiten te houden.

Energiezuinig

Dit alles bij elkaar geeft, dat een earthship nog maar 20 % aan energiebehoefte heeft, ten opzichte van onze normale woningen. Wel is er vrij veel ruimte nodig om ze te bouwen. En helaas vergunningen die in de Benelux bijna niet te krijgen zijn. En dat is best jammer, want een milieu vriendelijkere woning bestaat er niet op dit moment.

Slotwoord

Het is bijna triest als je bedenkt hoe hard we deze manier van milieuvriendelijk denken en bouwen nodig hebben. Als je weet dat juist dit gebouw als meest milieu bewust en energiezuinig bekend staat. Inmiddels is er wel een stap vooruit gezet en staat het eerste earthship van de Benelux in Zwolle in Doepark de Nooterhof. Zie hiervoor pagina;