Wat is Permacultuur

Permacultuur

Permacultuur Nederland

Het woord Permacultuur is een samengesteld woord, dat zijn oorsprong vind in de woorden permanente en agricultuur.

Oorsprong van Permacultuur

Permacultuur is ooit begonnen in Australie in de jaren 70. Er waren daar 2 biologen: Bill Mollison en David Holmgren. Zij hadden zich in het bijzonder verdiept in de kringloop van de natuur, en de rol van de mens daarin. Samen hebben zij het boek uitgebracht "De introductie van de Permacultuur". Waarin zij de aandacht vragen, voor de gevolgen van de toenmalige landbouw en de problemen die daaruit voortkwamen. En daarbij ook laten zien, dat oplossingen er wel zijn, mits de Landbouw op een andere wijze zou gaan verbouwen.

In de landbouw, is het systeem, niet of nauwelijks opgepakt, daar het een toch wel arbeidsintensievere manier van verbouwen is. Wel worden steeds meer particulieren zich bewust van de noodzaak van deze manier van aanpak. In nederland is er ook een organisatie voor Permacultuur Nederland

Ook is het mogelijk om voor deze wijze van verbouwen een opleiding te volgen.

De basis van de Permacultuur

De basisprincipes van de permacultuur zijn in een paar woorden weer te geven;

  • Zorg voor de aarde (Help de Levensystemen om door te kunnen gaan en uit te breiden)
  • Zorg voor de mens (Hulp bij het vinden van bronnen voor een goede kwaliteit van Leven)
  • Delen van de overvloed (Limieten Stellen aan bevolkingsgroei en consumptie = De bronnen te delen tussen aarde en mens)

Bron: Permacultuurschool Nederland

Permacultuur is een principe dat zijn basis heeft in de natuur zelf. Waarbij, bij een goede manier van omgaan met de natuur. De mens geen schade aan hoeft te brengen daaraan, en toch het maximale voor de leefomstandigheden van de mens, daar weer uit kan halen.

Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt, van eetbare gewassen. Deze worden opgekweekt, op geheel ecologische wijze. Dus zonder gif, maar met bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden. Maar al om te beginnen, door de basis van de afwisselingsteelt te gebruiken, omdat dit al veel ziektes voorkomt.

Permacultuur tuin

Bij een op Permacultuur gerichte tuin wordt er bij de inrichting van de tuin, gekeken, naar de optimale waarden van zon en wind. En wordt dit niet als lastige vijanden voor bepaalde gewassen gezien, maar als mogelijkheden. Er zullen indien nodig, windhagen worden aangelegd. Of schaduwplekken worden gemaakt, daar waar nodig is. En bij alle gewassen zal gekeken worden naar de optimale plaats ervoor. Kennis van gewassen en goeiwijze is dus heel belangrijk hierin.

Een mooi voorbeeld van een tuin ontworpen voor de permacultuur kwam ik tegen bij een opleidingsinstituut voor Permacultuur en is hier afgebeeld.

Het gaat bij de Permacultuur om een minimale input, en er toch een maximale uitput uit te halen. Waarbij dus die maximale output, zonder schade aan de natuur inhoudt.

Permacultuur is niet alleen een mooi streven, het is ook nog eens erg leuk om je er mee bezig te houden

Ook leuk is eetbare tuin net even iets anders dan de moestuin. Een sierlijke moestuin zoals het in de site Eetbaretuin.info wordt genoemd.

Meer informatie:

  • Permacultuur Nederland

[http://www.permacultuur.eu/index.htm]

  • Permacultuur School Nederland

permacultuur nederland

Lees ook eens:Kruiden:Algemeen

Deze pagina is mogelijk gemaakt met behulp van Hoveniersbedrijf Heerde Eetbare tuin