Wat is Euribor

Wat is Euribor

Zeker de laatste tijd komt u de term Euribor veel tegen op televisie en in de kranten. Door de kredietcrisis zijn financiële instellingen voorzichtiger geworden met geld uitlenen. Dit zien we in terug in de Euribor rente.

Hoe komt de Euribor tot stand

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Oftewel, de rente die banken elkaar onderling berekenen.

Doordat het vertrouwen in de financiële markten de laatste maanden tot een dieptepunt is gedaald en de banken elkaar zelfs niet meer vertrouwden, is de Euribor hard gestegen.

  • Elke dag om 11:00 CET (Central European Time), wordt de Euribor vastgesteld. De Euribor is het gemiddelde rentetarief van 57 Europese banken. De hoogte van het vastgestelde Euribor rentetarief wordt bepaald door vraag en aanbod en hangt sterk af van het economische omstandigheden zoals inflatie en het onderlinge vertrouwen.
  • Er zijn meerdere Euribor rentetarieven: de 1,2 en 3 weeks Euribor tarieven en de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 en 12 maands Euribor.

  • Zoals u kunt zien in deze 6 maands Euribor grafiek is de Euribor vanaf 2004 tot 2009 hard gestegen. Vanaf eind 2008 is het tarief echter weer hard gedaald.

Waarom de Euribor ook effect op mij heeft

De hoogte van de Euribor heeft invloed op bijna alles. De Euribor geldt als referentie voor hypotheken en spaargelden. Met name bij hypotheken met variabele rente wordt de Euribor als basis genomen met daarbij een vaste opslag voor de bank. Ook zijn de meeste spaarrekeningen van banken gebaseerd op het Euribor rentetarief. De stand van de Euribor is vaak een voorteken voor de hoogte van het rentepercentage dat banken bieden.

Tips

  • Geld over om te sparen? Vergelijk de verschillende aanbieders met elkaar.
  • Let op of uw gelden gedekt zijn volgens het deposito garantiestelsel bij de financiële instelling waar u uw spaargeld wil neerzetten.