Welke leerlingvolgsystemen zijn er

Inleiding

In het onderwijs in Nederland wordt elk kind vroeg of laat getoetst. Dit toetsen gebeurt aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem is ingesteld om elk kind te toetsen en met elkaar te vergelijken. Op dit moment zijn er vijf verschillende leerlingvolgsystemen. Het leerlingvolgsysteem dat het meest gebruikt wordt is Cito, maar deze cito wordt niet op elke school gebruikt. Het is ook mogelijk om leerlingvolgsystemen of delen daarvan met elkaar te combineren. Hieronder volgt een opsomming van de leerlingvolgsystemen.

Leerlingvolgsystemen

Cito

Wie kent de Cito-toets niet. De meeste scholen in Nederland zullen in groep 8 de Cito-toets bij hun leerlingen afnemen. Het is de eindtoets die het meest gebruikt wordt op de basisscholen. Gedurende de periode die een leerling op de basisschool doorbrengt kunnen jaarlijks twee of drie maal een cito toets worden afgenomen. Deze Cito-toets kan al gebruikt worden bij de kleuters in groep 1 en 2. Deze kleuters worden dan getest op taal voor kleuters en ordenen. Bij de klassen vanaf groep 3 worden de onderdelen rekenen, spelling en begrijpend lezen getoetst. De resultaten bij Cito worden uitgedrukt aan de hand van de letters A tot en met E. Het gaat hierbij als volgt:

  • A betekent goed tot zeer goed = de 25% hoogst scorende groep kinderen
  • B betekent ruim voldoende tot goed = de 25% kinderen iets boven het gemiddelde
  • C betekent matig tot ruim voldoende = de 25% scorende kinderen iets onder het gemiddelde
  • D betekent zwak tot matig = de 15% scorende kinderen ruim onder het gemiddelde
  • E betekent zeer zwak tot zwak = de 10% scorende kinderen met de laagste score

In groep 7 volgt dan de entreetoets en in groep 8 de uiteindelijke eindtoets.

Eggo

Het leerlingvolgsysteem Eggo is speciaal bedoeld voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Dit leerlingvolgsysteem richt zich op het gedrag van de leerling en dan met name hoe de werkhouding van het kind is, hoe met andere kinderen op school omgaat en hoe het met deze kinderen samenwerkt in de klas. Dit leerlingvolgsysteem is dus meer gericht op et sociaal-emotionele aspect van het kind.

Didactische Leeftijd Equivalent

Dit leerlingvolgsysteem gaat uit van de didactische leeftijd van het kind. Het gaat uit van het aantal maanden dat een kind op school zit, waarbij men begint te rekenen vanaf groep 3. Een schooljaar bestaat bij dit systeem uit 10 maanden. Als je bijvoorbeeld een gemiddelde hoort te hebben van 30 maanden en volgens het systeem zit je op 28 maanden, dan zit je onder het gemiddelde.

Pravoo

Dit leerlingvolgsysteem is speciaal bedoeld voor de eerste groepen van de basisschool en dan met name de groepen 1, 2 en 3. Hierbij wordt gekeken naar werkhouding, vaardigheden en de sociale emotionele ontwikkeling van het kind.

Leefstijl

Het leerlingvolgsysteem Leefstijl is een leerlingvolgsysteem die een leidraad biedt voor lessen in de klas individueel of samen met de groep. Dit leerlingvolgsysteem wordt gebruikt om de sfeer in de klas te bevorderen en om te zorgen dat de kinderen het fijn vinden om naar school te gaan.

Links

Wat wil je weten over de citotoetsReacties (1)

Reageer
Teije de Vos reageerde 8 jaar geleden
02 Oct 19:56
In het rijtje van de Leerlingvolgsystemen zou de informatie over 'Didactische Leeftijd Equivalent' aangevuld kunnen worden met die van de Schoolvaardigheidstoetsen zie: (bit.ly/1Vv6YXE). Ze zijn de opvolger van het DLE-LVS en in feite het enige volwaardige alternatief voor het Cito-leerlingvolgsysteem. Overigens maken de Schoolvaardigheidstoetsen niet meer alleen gebruik van DLE's, maar nu ook van de Citoschalen A-E en I-V en van percentielen.