Handige Studietips

Inleiding

Iedereen neemt op zijn eigen manier kennis op. De ene mens is namelijk de andere niet. Toch zijn er talloze richtlijnen die van pas kunnen komen voor iedereen die aan een studie begint. Waarom moeilijk als het makkelijk kan nietwaar? Hieronder hebben we een aantal handige tips gerangschikt om het studeren zo effectief mogelijk te maken.

Studieboek

Hoewel internet een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kennisvergaring en uitermate geschikt is om in een handomdraai bepaalde zaken op te zoeken gaan we hier uit van het boek. Bedenk namelijk dat iedereen informatie op het net kan zetten en dat die derhalve niet altijd even betrouwbaar is. Een ouderwets studieboek is als een betrouwbaar baken in een onstuimige zee vol informatie.

Begrijpen

Personen die niet dagelijks een studieboek moeten doornemen gaan vaak te werk zoals ze een roman lezen. Ze beginnen bij de eerste pagina en lezen door tot het einde. Dit is absoluut fout. Het neemt een lange tijd in beslag en aan het eind weet men vaker niet meer wat er in het begin stond. Het doel van een studieboek is niet dat men zich laat meeslepen door de turbulente ontwikkelingen binnen een plot, maar dat men inzicht krijgt, iets leert, iets begrijpt. Eerst moet men van alle kanten aan het materiaal "snuffelen", zoals een hond doet die zijn etensbakje krijgt en pas daarna beginnen met eten!

Tips

1 Stuur alle personen die een aanslag plegen op je tijd, energie, aandacht, interesses etc., onverbiddelijk weg.

2 Neem het betreffende boek ter hand en bekijk de omslag. Lees de titel en de eventuele ondertitel. Neem de flaptekst rustig door en laat tot je doordringen wat de bedoeling van het boek is.

3 Blader door het boek. Neus rond in de tekst. Lees hier en daar wat, maar ga altijd terug naar het uitgangspunt. Probeer niet te leren, maar een globaal overzicht te krijgen van het boek. Keer terug naar de inhoudsopgave en schets voor jezelf een beeld van het geheel.

4 De eerste fase is nu voorbij. Je hebt een globaal idee van wat het boek in grote lijnen behelst. Dat beeld ga je nu invullen.

5 Lees de hoofdstukken rustig door. Blader zo nodig af en toe even terug. Probeer nog steeds niet te "leren"!

6 Neem vervolgens een pen of een potlood. Zet strepen onder de passages die je belangrijk vindt. Zet in de kantlijn uitroeptekens bij stukjes die je belangrijk lijken en vraagtekens bij de passages die je niet begrijpt. Bedenk een aantal symbolen om in de kantlijn te zetten of tussen de regels te plaatsten voor dingen die naar een ander tekstgedeelte of boek verwijzen, definities, eventuele stokpaardjes van de docent(e) of dingen die je beslist uit het hoofd moet kennen. Ben daarin consequent! Consumeer het boek volledig met potlood of ballpoint en ben niet bang om het zo te beschadigen. Bedenk dat die paar eurocent die je er later op een tweedehands markt voor terug zou krijgen niet opwegen tegen de kennis en de tijdswinst die je maakt door het wel te bestrepen.

7 Blijf tussendoor steeds letten op de inhoudsopgave. Heb je nog steeds de grote lijn van het geheel te pakken?

8 Als vragen of opgaven in het boek vermeld worden, neem die dan eens door en probeer ze alvast te beantwoorden.

9 In feite heb je het boek nu al twee keer doorgenomen: eerst heel globaal, vervolgens al strepend en aantekeningen makend. Bespaar je de illusie dat leren van een boek betekent dat je het een keer grondig moet doorlezen. Hoe vaker je een bepaalde hoeveelheid stof hebt doorgenomen, hoe beter je het geleerde kunt reproduceren.

10 Nu kun je het boek in detail gaan doornemen. Sommige delen zijn moeilijker te bevatten dan andere, maar besef dat niemand van je verwacht dat je echt alles uit je hoofd weet. Het belangrijkst is dat je een en ander begrijpt en inzicht hebt verworven.

11 Iets zul je echter wel uit het hoofd moeten leren. Dat zijn de genummerde rijtjes (of a, b, c etc.) die feiten rangschikken. Die worden namelijk gebruikt om het geheel overzichtelijker te maken. Niets is namelijk hinderlijker dan telkens weer te moeten nazoeken waar de schrijver in de tekst met punt vier of vijf begint.

12 Sommige mensen studeren het best 's avonds of zelfs 's nachts, anderen weer vroeg in de morgen. Sommigen in de trein, of bij mooi weer in park of bos. Probeer voor jezelf uit te vinden waar en wanneer jij het best functioneert.

13 Studeer nooit langer dan drie kwartier achter elkaar. Doe even iets tussendoor. Eet een boterham, doe de vaat, stofzuig of ga een eindje wandelen. Dat houdt de geest fris.

14 Onderzoek heeft uitgewezen dat een student in principe maar vier uur per dag effectief ingespannen kan studeren. Dat lijkt weinig, maar levert meer kennis op dan je zou denken. De andere tijd kun je besteden aan dingen opzoeken, andersoortig research of aanverwante boeken eens doornemen.

15 Neem contact op met medestudenten. Bespreek de betreffende onderwerpen met elkaar. De mening van iemand anders kan heel verhelderend werken en nieuwe invalshoeken oproepen.

Veel succes met je studie!

Links

  • http://www.hulpbijstuderen.nl
  • http://www.studeertips.nl
  • http://www.schoolrapport.nl/Effectiefstuderen.html
  • http://leerwiki.nl/Hoe_maak_ik_van_schrijven_mijn_beroep?