Wat zijn jokerjaren

Jokerjaren

Joker.jpgIn het TU-krantje van deze week las ik over de vijf jokerjaren voor studenten. Allemaal goed bedoeld en een leuk initatief dat misschien kadert in de kredietcrisis. Toch moeten wij ons als studenten en ex-studenten, voor hen geldt de maatregel ook, realiseren dat dit maar uitstel van afstel is. Jokerjaren: een vergiftigd kado?

Jokerjaren wat houdt het in

  • Eigenlijk betreft het hier een wijziging van de Wet Studiefinanciering uit 2000 en de Wet op het Hoger Onderwijs en in zekere zin een tegemoetkoming aan de verhoging van het collegegeld.
  • In eerste instantie was het nieuwe initiatief alleen maar bedoeld voor de nieuwe studenten. Uiteindelijk is het uitgebreid tot ook de, zoals met dat noemt, zittende groep studenten.
  • De regeling gaat in 2012 in. Voor de goede orde: ook studenten die al eerder van de universiteit of hogeschool komen, kunnen dan een beroep doen op de regeling. Als afgestudeerden de terugbetaling tijdelijk stopzetten, loopt de rente wel gewoon door. De maximale terugbetalingstermijn van 15 jaar wordt dus verlengd met het aantal jokerjaren dat iemand inzet.

Concreet

De groep studenten die voor het eerst gaat aflossen onder het nieuwe systeem start hiermee op zijn vroegst per 1 januari 2012. Vanaf dat moment is gebruik van de 5 jokerjaren mogelijk. Met andere woorden: de jokerjaren komen vanaf 1 januari 2012 beschikbaar voor alle debiteuren. Met elke joker mag je de aflossing van je schuld een jaartje opschorten.

Huidige trend ziet er niet goed uit!

Bijbaantje.jpg

Is dat goed nieuws? Ja en nee!

  1. Uit studies blijkt dat studenten de afgelopen jaren steeds meer lenen. In 2007 was de gemiddelde studieschuld zo’n EUR 10.000!
  2. De situatie van de student van vandaag is meestal dat hij rond probeert te komen met een studielening, een thuisgift, een studiebeurs en een bijbaantje.
  3. De verwachting is dan ook dat de jokerjaren de studieschulden alleen maar zullen doen oplopen en dus het aantal wanbetalers zal stijgen. Tijdens jokerjaren lopen de rentekosten gewoon door waardoor de studieschuld alleen maar toeneemt.

Deurwaarder?

  • In 2003 werd 11% van alle langlopende studieschulden door middel van een deurwaarder geïnd.
  • In 2007 was dit percentage al opgelopen tot 14,2%.

Afschaffen leeftijdsgrens 30 jaar studiefinanciering

Het plan om deze leeftijdsgrens van 30 jaar af te schaffen, heeft de eindstreep niet gehaald. Reden: te duur! Berekend werd dat deze groep tussen de 13.000 en 26.000 (toekomstige) studenten omvat. De kosten komen dan neer op 54 tot 108 miljoen euro en dat is te duur!

Link

Zie ook: Wat is de IB-groep