Mensen maken fouten

Fouten

Venus

Fouten maken is niet zo moeilijk. Kijk maar naar het feit dat in de gewone cultuur het als fout gezien wordt als je een misdrijf verborgen houdt voor de politie. Terwijl in het criminele circuit het als een fout gezien wordt als je een misdrijf gaat melden bij de politie. Fouten maken is dus iets wat mensen altijd zullen doen. Soms omdat anderen vinden dat we iets fout doen, soms omdat we zelf vinden dat we iets fout doen.

⤿ Index

Fouten maken

Als iets menselijk is dan is dat wel het maken van fouten. Nu weten we dat allang want we hebben er toch een paar spreekwoorden en gezegden voor. De bekendste is wel:

Fouten maken is menselijk.

Maar dat is niet de enige. Ook een spreekwoord als:

Als het kalf verdronken is, dempt men de put.

gaat over het maken van fouten en dat men niet probeert te voorkomen dat men fouten maakt. Of wat zou u zeggen van:

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

Als je fouten maakt, dan moet je de consequenties van je fouten accepteren. Dan hebben we ook nog:

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus.
Gebroken
Wat zoveel betekent als, je moet bereid zijn om de gevolgen te dragen als je tot het uiterste gaat. Hoewel de meeste mensen dit spreekwoord zullen kennen, is het in onze ogen nogal vaag natuurlijk. We kennen tenslotte geen kannen meer met deksels, die op je neus dicht kunnen klappen. In plaats daarvan hebben we drinkbekers bedacht met een drinktuit.

Het maken van fouten is dus zo menselijk als geboren worden, moeten eten en drinken en al die andere zaken die mensen gemeen hebben met andere levende wezens.

Waar mensen echter heel goed in zijn, is het maken van dubbele fouten. Waarbij ik hier niet bedoel dat we twee fouten tegelijkertijd maken, maar dat we eerst een fout maken en vervolgens deze fout proberen te verbergen of af te schuiven. Of nog erger, de fout bij de persoon leggen die de fout heeft opgemerkt. Alsof het een fout is dat je ziet dat er fouten gemaakt worden.

⤿ Index

Beschuldigen

Observeren
Natuurlijk is het altijd een goede taktiek geweest om de waarnemer of boodschapper tot het centrum van de aandacht te maken. Daarmee wordt tenslotte de aandacht afgeleid van jezelf als foutenmaker. Is die waarnemer wel gekwalificeerd om de fout te beoordelen. Is de waarnemer wel de aangewezen persoon om de fout te melden. Is de boodschapper wel de juiste persoon om de booschap te brengen. Heeft de waarnemer het niet verkeerd gezien. Heeft de boodschapper wel de juiste boodschap overgebracht. Als het maar niet meer over de eigen fout gaat. Dat is eigenlijk de boodschap, ondanks het feit dat fouten maken menselijk is, is onze grootste fout blijkbaar dat we niet willen toegeven dat we fouten maken en dus menselijk zijn. Maar het enige dat we bereiken is dat we onze fouten niet meer willen zien en denken dat we geen fouten maken.
⤿ Index

Mensen maken fouten

Het maken van fouten is dus menselijk, maar de grootste fout die we dus maken is dat we vinden dat we geen fouten mogen maken, alsof we niet menselijk mogen zijn. Het enige dat we daarmee bereiken is dat we niet langer leren van onze fouten maar wel fouten bljiven maken.
Kapot
Waarbij we vooral de grootste fout die we kunnen maken blijven maken, namelijk te denken dat we als mensen foutloos moeten zijn en daarom de fouten die we maken moeten verbergen. Maar misschien is dat ook wel logisch, ons wordt namelijk niet geleerd om te zoeken naar wat we zelf fout vinden, maar naar wat andere vinden dat we fout doen. Dus zolang we vinden dat anderen de beoordelaars en bepalers zijn van wat wij fout doen, zolang zullen we ook blijven zoeken naar manieren om geen fouten te maken. Waarbij de eenvoudigste manier het ontkennen en verbergen van onze fouten is. Want als niemand ziet dat we fouten maken, dan maken we blijkbaar geen fouten is onze vreemde gedachtengang. Terwijl het er dus niet omgaat wat anderen van ons vinden, maar hoe we onszelf waarderen. Maar je kunt jezelf alleen waarderen als je jezelf wilt bekijken met je goede en slechte kanten. Dus dat is nog een fout. De fout dat we onszelf waarderen op basis van het feit of anderen wel of niet gezien hebben dat we fouten maken. Met als gevolg dat we de fout maken te denken dat als niemand ziet dat we fouten maken we ook geen fouten maken en dus foutloos zijn. Wat niet kan want we zijn mensen en fouten maken is menselijk.

Misschien wordt het dan ook wel tijd om niet meer te praten van fouten, maar van verbeterpunten. Een tekst met taalfouten is tenslotte ook niet inhoudelijk fout, omdat er taalfouten inzitten. Maar dat betekent niet dat de tekst zonder fouten is, maar het zijn wel verbeterbare fouten.

⤿ Index

Extra

Afbeeldingen

Venus door clarita

Gebroken door duboix

Observeren door hotblack

Kapot door kevinrosseel

Index van koppen

☒ Fouten
☓ Fouten maken
☜ Beschuldigen
☹ Mensen maken fouten
∑ Extra
❉ Afbeeldingen
Index van koppen