Opleidingsprobleem zes

Inleiding

Ik heb ondertussen vastgesteld dat de complexiteit van het onderwijssysteem hoog is. Ik heb aangegeven dat het opleidingsmodel , overigens wereldwijd, een probleem heeft om effectieve en efficiënte methodes van theorie en praktijk kennis overdracht te ontwikkelen. Ik heb vastgesteld dat leerkrachten zowel een positieve als negatieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook de managers in het onderwijssysteem zijn niet gevrijwaard van schuld aan het rendement van het onderwijs. Bij het opleiden bestaat ook nog eens het probleem dat het vooral tot conservatisme leidt en niet creativiteit. Maar dan heb je het nog niet gehad.

Opleidingsprobleem zes

Zoals ik al vaststelde in het artikel over de complexiteit van het onderwijssysteem, is het niet eenvoudig om inzicht te krijgen in het systeem. Maar goed bezien zijn er best nogal wat mensen die het systeem doorgronden, maar er verder niet echt iets meedoen. Verder zou je verwachten van besturen van scholen en schoolorganisaties en eigenaren en managers van opleidingsinstellingen en trainingsbureaus dat ze verder kijken dan simpelweg de kosten en baten van hun activiteiten.

Helaas is de houding van de meeste besturen en eigenaren het zesde opleidingsprobleem. Er wordt teveel gekeken naar de kosten kant van het opleiden. Het gevolg daarvan is dat er te weinig kijk is op de investeringen en opbrengst kant van het onderwijs. Het enige wat we op dat punt eigenlijk weten uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is dat landen die meer investeren in onderwijs het economisch beter doen. We weten ondertussen ook uit ander onderzoek dat bedrijven die meer investeren in Onderzoek en Ontwikkeling het beter doen dan hun concurrenten. Maar voor scholen is dit eigenlijk nog nooit echt onderzocht. Wat we wel weten is dat scholen of instellingen met een goede naam op het gebied van opleiden meer klanten krijgen. Maar erg veel invloed heeft dit niet, want er zijn nog genoeg opleidingsinstellingen en trainingsbedrijven die niet verder komen dan voortgaan op de oude weg. Een belangrijke invloed op dit gebied is de houding van besturen, eigenaren en managers. Zo zien we steeds meer trainingsbureaus ontstaan, waarbij een enkeling groot probeert te worden door veel reclame te maken. Maar dat is eigenlijk de enige investering die gedaan wordt.

Kosten intensief

Nu is het wel zo dat opleiden een kostenintensieve activiteit is. Vooral de personele kosten zijn hoog. Je moet leerkrachten en trainers namelijk een behoorlijk salaris bieden, terwijl je de deelnemers niet kunt vragen om per persoon de kosten voor dat salaris en de overige vaste kosten te betalen. Je moet dus wel meerdere deelnemers per trainer/opleider/leerkracht hebben om het allemaal betaalbaar te houden.

Helaas leidt die kostenintensiteit wel tot een kosten gerichte houding bij managers en bestuurders en dat leidt natuurlijk af van een investerings en opbrengst gerichte houding. Maar waar in het bedrijfsleven het besef steeds groter wordt dat het gaat om kostenbeheersing hand in hand met investeren, daar loopt het onderwijs nog steeds achter. Zelfs nu het onderwijs alweer jarenlang zijn eigen boontjes moet doppen als het gaat om hun financiering. Ze krijgen tenslotte gewoon een lumbsum per jaar. Ze mogen zelfs concurreren met commerciële bedrijven als het gaat om het aanbieden van trainingen en opleidingen. Toch gaat het in de meeste gevallen om wat zijn de kosten en worden die gedekt. Maar niet alleen schoolbesturen denken zo, ook trainingsbureaus denken vaak eerder in wat zijn de kosten en hoe kunnen we die afdekken, dan in hoe moeten we investeren om een zo groot mogelijke opbrengst te realiseren.

Anders denken

Maar als je de kwaliteit van het onderwijs, opleidingen en trainingen wilt verhogen, dan moet je niet alleen naar de kosten kijken als bestuur en management. Want kosten wil je vaak alleen maar verlagen, terwijl de kosten vaak omlaag gaan zodra je meer winst begint te maken omdat je een beter product levert dat ook nog eens betaalbaar is. Je moet je dus als bestuur en management richten op het verbeteren van je product.

Hoewel veel bestuurders en managers niet echt van de hoed en de rand weten in de opleidingswereld, kunnen ze wel hun vertrouwen laten blijken in de mensen die wel bekend zijn met het wereldje. Maar dan moeten ze wel als doel stellen dat die experts zich niet richten op kostenbesparing, maar op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Tja, dat vraagt even wat durf en vertrouwen in je medewerkers.

Links

Onderwijsrendement Ons opleidingsprobleem Een tweede opleidingsprobleem Opleidingsprobleem drie Een vierde probleem met onderwijs Nog een onderwijsprobleem

Afbeeldingen

pixelio.de

special4kd
Uwe Steinbrich

Gorielja