Doe iets voor elkaar, Stichting present

Een samenleving die verkilt

We hebben in onze westerse maatschappij een samenleving die langzaam verkilt. Iedereen probeert zichzelf te redden en bekommert zich niet veel om anderen. Geweld en ongeregeldheden breiden zich steeds verder uit. Het is zo langzamerhand helemaal niet leuk meer om in deze maatschappij te leven. Maar is het eigenlijk wel zo. Willen mensen echt niet naar elkaar om kijken ? Of weten de mensen die in staat zijn hulp te bieden, de personen die hulp nodig hebben soms gewoon niet goed te vinden ?

Voorzichtigheid en bang opdringerig over te komen

Doe mee

In onze samenleving is er een cultuur gekomen waar iedereen zich met zijn eigen kringetje bemoeit. Op zich ook best logisch, want je weet tegenwoordig ook niet meer waar je je wel niet mee in kunt laten. Hierdoor komt het soms voor, dat je wel ziet dat iemand in je woonwijk eenzaam zou kunnen zijn, maar je durft de persoon er niet op aan te spreken. Wanneer iemand letterlijk versmeert in zijn eigen huis en je zou wel willen helpen, dan durf je niet op de persoon af te gaan. Het is tenslotte wel even heel wat, om iemand hierop te wijzen en hulp aan te bieden. Toch kan het zo zijn, dat iemand dat best zou kunnen gebruiken. Maar hoe kom je ongegeneerd in contact.

Ik wil wel iets aan vrijwilligerswerk doen, maar wat ?

Veel mensen willen ook best wel iets doen voor iemand anders. Het probleem ligt vaak op een heel ander vlak. Veel mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar niet elke week. Liever niet teveel verplichtingen want het leven is al zo druk en vraagt al zoveel van ons. Het gevolg is dat er dus helemaal niets gebeurd. Al het vrijwilligers werk lijkt tenslotte tegenwoordig meer op complete full time of part time banen. Maar dat was helemaal niet jou bedoeling. Je wilde gewoon een keer iemand helpen. Gewoon binnen je eigen vermogen, gewoon met de dingen waar je zelf nu een keer goed in bent. Zou er dan niet iets zijn, waar je gewoon je zelf in kunt zijn en toch anderen hulp kan bieden ?

Stichting present

Het antwoord is ja. Er is een stichting gekomen die hierop ingesprongen is. Je kunt je daar opgeven als vrijwilliger. Jij geeft zelf aan wat je eventueel zou willen doen en ook hoe vaak. Zelfs 1 keer per jaar is goed. Ook gewoon eenmalig is goed. Deze stichting zoekt dan mensen die hulp nodig hebben en koppelen de hulpgever en de hulpvrager aan elkaar.

Misbruik voorkomen

Nu kan iedereen wel hulp gebruiken bij schoonmaken, schilderen, behangen en tuinklusjes. Dus moest er gezorgd worden voor een manier om te voorkomen dat men misbruik zou maken van deze stichting. De stichting heeft er voor gekozen om de hulpzoekenden aan te laten melden door andere stichtingen, zorginstellingen of maatschappelijk werkers. Van daaruit wordt er aangegeven welke mensen goed hulp kunnen gebruiken. Het gaat dan om mensen die zelf geen andere middelen hebben om er zelf zorg voor te dragen. Dus mensen die het niet kunnnen betalen en ook geen beschikking hebben over een sociaal netwerk die hun bij zou kunnen staan.

De stichting die hiervoor zorg draag heet stichting present. De stichting is in zwolle begonnen en begint zich al behoorlijk uit te breiden. Het is dan ook de bedoeling dat binnen kort heel nederland het kent en bijdrage wil leveren op welke wijze dan ook.

Wil je meer weten, of aanmelden ? Kijk is op de website van Stichting present


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden