Gevangenissen en Halal voedsel

Halal voeding in gevangenissen

Halal en de gevangenis. Een tijd lang serveerde men in de Nederlandse gevangenis enkel nog halal voeding. Wat is halal? Wat heeft dit te maken met voeding? Waarom heeft halal voeding in de Nederlandse samenleving en specifiek de gevangenis zo'n prominente plaats gekregen?

Halal en voeding

Halal is een Arabisch woord. Het betekent toegestaan en heeft betrekking op de Islam en geeft de toegestane richtlijnen aan voor moslims. Deze regels staan in de Koran.

Soera De Koe 172-173 zegt hierover:

O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dank God, indien gij Hem alleen aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van God is uitgeroepen, verboden.

In de praktijk betekent dit dat bepaalde producten verboden zijn om te nuttigen en het vlees dient op Islamitische wijze geslacht te worden.

Varkensvlees is per definitie niet halal. Alles wat uit de zee komt is zonder meer halal, het hoeft niet op een speciale wijze gedood te worden. Alle andere soorten voedsel met uitzondering van alcoholische dranken en verdovende middelen zijn, zonder speciale bewerkingen, toegestaan voor consumptie.

Halal dieren zijn:

  • cavia's
  • chinchilla's
  • duiven
  • ganzen
  • gazellen
  • geiten
  • herten
  • hoenders

Om de lijst enigszins aan te vullen: hoppen, kamelen, karbouwen, kippen, krabben, koeien, konijnen, kwartels, lammeren, pauwen, reigers, runderen, schapen, struisvogels en vissen

Halal productie

Mekkafood is jaarlijks goed voor 7800 ton producten, zoals Turkse pizza's, frikadellen en hamburgers. Halal producten winnen steeds meer terrein in de Nederlandse schappen. Een bedrijf in Limburg heeft de productie zelfs met 25 procent verhoogd en verwerkt nu 7800 ton halal vlees per jaar. De fabrikant meldt dat Nederlanders inmiddels 80.000 Turkse halal pizza's per week afnemen.

Halal eten in de gevangenis

Gedetineerden krijgen van justitie in tal van Nederlandse gevangenissen islamitisch eten voorgeschoteld. Justitie sloot voordelige contracten waarbij de leveranciers alleen nog halal voedsel leverden. Twee verschillende menu's was te duur. Voor gevangenen hield in dat zij een periode lang alleen ritueel geslacht rund- of schapenvlees als menu van de dag voorgeschoteld konden krijgen.

Justitie zocht uit of in meer gevangenissen in Nederland alleen Islamitisch eten op het menu stond. Dat liet het ministerie van Justitie weten. Naar aanleiding van dat onderzoek gingen vijf gevangenissen terug naar een keuze menu. Het uitgangspunt was dat het eten niet door geloof overwegingen van gevangenen beperkt moet zijn. Van geen keuze terug naar rekening houden met religieuze voedingspatronen. Om in beeld te krijgen of deze kwestie bij meer gevangenissen dan alleen in Sittard speelde, liep een onderzoek. De P.V.V. in de Tweede Kamer wilde opheldering van het kabinet.

De aanleiding hiertoe ontstond in een gevangenis in Sittard waar een gedetineerde zijn beklag deed over de enige optie: halal eten.

Dit onderwerp leefde niet enkel bij de gevangenen in kwestie. Op tal van nieuwssites en fora spraken geïnteresseerden hun mening uit in de zomer van 2009. Het komt er vooral op neer dat het merendeel vindt dat iemand niet verplicht moet worden tot een bepaalde voeding keuze. Aan de andere kant staat de mening dat een gevangenis geen hotel is en dat een gevangene door het plegen van een misdrijf geen recht meer heeft op het bepalen van wat hij wel of niet eet. De overheid besloot dat er wel keuze moet zijn.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden