Wat is slachtofferhulp

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkende hulpcentra waar iedereen terecht kan voor emotionele opvang, informatie en advies indien men het slachtoffer is van een recent misdrijf. Deze slachtofferhulp is gratis. In veel gevallen is de stap zetten om slachtofferhulp op te zoeken, zeer moeilijk. De huisarts is hierbij van cruciaal belang om beide partijen, slachtoffer en instantie, met elkaar in contact te brengen.
 

Welke misdrijven komen in aanmerking?

De misdrijven kunnen worden ingedeeld in volgende categorieën:

 1. Misdaden met betrekking tot de eerbaarheid: verkrachting, (zelf)moord en doodslag, aanranding...
 2. Wandaden: diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, slagen en verwondingen, inbraak, car- of homejacking, overval, ontvoering, gijzeling, bedreiging, afpersing, pesterijen, stalking...
 3. Overtredingen: nachtlawaai, verkeersovertreding...
 4. Rampen: brand, overstromingen, ontploffingen ...

Welke hulp biedt slachtofferhulp?

 1. Biedt een luisterend oor m.b.t. uw probleem: wie? wat? waar? hoe? waarom?
 2. Geeft informatie en advies.
 3. Begeleiding naar politie, arts en, indien nodig, naar de rechtbank.
 4. Bemiddelt met uw advocaat, uw verzekering of, indien nodig, het parket.
 5. Verwijst door naar andere diensten.

Juridische vragen zoals

 • Wat zijn mijn rechten?
 • Wat gebeurt er met mijn klacht?
 • Hoe krijg ik schadevergoeding?

Per gerechtelijk arrondissement is er één Centrum voor Algemeen Welzijnswerk verantwoordelijk voor slachtofferhulp.

Structuur van Slachtofferhulp

 • De hulp is gratis en onafhankelijk.
 • Werkt met zowel professionele als vrijwillige medewerkers.
 • Een gesprek is steeds op afspraak en kan thuis of op de dienst plaatshebben en zowel individueel als in groep.
 • Is toegankelijk zowel voor volwassenen als voor kinderen.
 • Alles is strikt vertrouwelijk.

Fundamenteel recht op juridische bijstand

Elk slachtoffer van een misdrijf heeft recht op bijstand door een advocaat, ook als u niet over voldoende financiële middelen beschikt.

Ga naar: http://www.cawsonar.be/index.htm

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden