Landschapselelement:Algemeen

Wat is een landschapselement ?

Onder landschap verstaan we een gebied, dat vanaf een punt is te overzien. Over dat geheel bekeken. In dat landschap, zijn er elementen die dat landschap een bepaald aanzien geven.

Landschapselement:Windsingel

Je zou kunnen zeggen, dat een landschapselement een blikbepalend stukje landschap is. Net zoals er een enorme diversiteit is aan soorten landschap, is de diversiteit in de elementen in het landschap nog wel groter.

Menselijke- en natuurlijke elementen

Landschapselementen zijn in twee groepen onder te verdelen . In natuurlijke landschapselementen en in menselijke landschapselementen. De natuurlijke elementen, zijn in de natuur vanzelf ontstaan, en de menselijke elementen zijn door de mens aangelegd. Of gestuurd. Natuurlijk uitziende elementen, worden vaak aangelegd, in een soort beginfase, waarin het de bedoeling is, dat de natuur zelfs op zijn eigen gang verder gaat. Je kunt dan niet meer in zijn geheel spreken van aanleg. Maar deze elementen zijn wel degelijk door de mens gestuurd.

Lastig onderscheid

Het is niet altijd voor de persoon makkelijk te onderscheiden, wanneer het een natuurlijk element is of wanneer het om een menselijk element gaat. Dit komt, mede omdat de mens tegenwoordig, oude natuurlijke elementen weer aanlegt.

Over het algmeen, is de reden behoud van natuurlijke waarden van het landschap, of teruggaan, naar een oud menselijk gebruik in het landschap.

Een weg, een spoorlijn of een begraafplaats, vallen onder de menselijke landschapselementen, die voor iedereen duidelijk te onderscheiden zijn. maar bij een hakhoutbos, een grafheuvel of een dobbe. Is niet altijd bekend, dat ze oorspronkelijk voor menselijk gebruik zijn aangelegd.

Denk ook maar eens aan een Ven of een Poel. Deze kan van nature ontstaan zijn. Maar deze kan ook door de mens ( weer ) aangelegd zijn. Door de mens uitgegraven. Maar niet ingeplant. De vegetatie die er dan aanwezig is, is door de natuur vanzelf gekomen.

Invloed van de landschapselementen

Landschapselementen hebben ook invloed op het gehele landschappelijke beeld en de vegatatie die daar is. Als er bijvoorbeeld een windsingel wordt aangeplant. Zal dit tot gevolg hebben. Dat er voor het soort bomen dat gebruikt wordt. De bijborende diersoorten worden aangetrokken. Onder de bomen, zal zich een andere fauna gaan ontwikkelen, dan wanneer deze singel er niet zou zijn.

Zo kunnen ook verschillende landschapselementen elkaar versterken, en bij elkaar een weelderige flora en fauna ontwikkelen. Of landschapselementen versterken elkaar in negatieve zin. Ten opzichte van de flora en fauna. Te denken is aan een sloot een spoorlijn en een wegennetwerk. De sloot, zal zich nooit optimaal kunnen ontwikkelen met een gezond biotoop. Doordat de spoorlijn en de wegen zich zo dichtbij bevinden.

Wel blijft de sloot in dit geval, nog een waardevol natuurelement. Er blijft toch nog wat oevergroen over. En daar huist allicht nog wel wat fauna in.

Door de Nederlandse overheid, is de waarde voor de natuur van veel van deze elementen erkent. En per provincie zijn er dan voor veel van deze landschapselementen subsidie mogelijk. Deze zijn dan niet toereikend, maar dragen wel bij in de kosten.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden