Wat is een bestemmingsplan

Het bestemmingsplan

Wanneer je iets wilt bouwen of iets anders wilt dan de huidige situatie op een stuk grond, dan krijg je te maken met het bestemmingsplan. Dit is een door de overheid opgesteld plan waar zowel de burger als de overheid zich aan dienen te houden.

Wat mag er wel en wat mag er niet?

In het bestemmingsplan staat opgenomen welke bestemming er op een stuk grond of perceel zit. Een woonbestemming, een agrarische bestemming of een bedrijfsbestemming, zijn enkele voorbeelden van een bestemming die er op een stuk grond kunnen liggen. Deze woorden zeggen er al iets over wat je daar zou mogen. Je mag wonen op een woonbestemming een bedrijf runnen op een bedrijfsbestemming. Aan die bestemmingen liggen echter nog veel meer regels ten grondslag. Het kan namelijk zijn dat je een bedrijf op een bedrijfsbestemming hebt in een buitengebied. Hier mag soms alleen maar een agrarisch bedrijf op het bestemde gebied zijn. Zware industrie is dan op die bedrijfsbestemming weer verboden. Alleen het woord bedrijfsbestemming is dus nog niet voldoende informatie. Er moet echt gekeken worden naar de omschrijving die behoort bij het des betreffende perceel.

Waar kun je het plan inzien ?

Het bestemminsplan is altijd opvraagbaar bij de gemeente. Tegenwoordig zijn er ook al steeds meer plannen digitaal inzichtelijk. Deze kunnen dan worden bekeken via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Kom je ergens niet uit dan kan er altijd nog informatie ingewonnen worden bij de gemeente.

Het bestemmingsplan is bindend

Het bestemmingsplan is een bindend plan. Dit geld zowel voor de burger als voor de overheid. Wanneer er een vergunning aangevraagd wordt voor een winkelpland, een schuur of een ander gebouw, dan wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan. Wanneer binnen deze regels het is toegelaten dat er gebouwd wordt dan wordt er een vergunning afgegeven. Het is niet zo dat de gemeente zelf mag bepalen of de vergunning wel of niet worden afgegeven. Ook een gemeente heeft zich te houden aan het bestemmingsplan. Heb je dus het vermoeden dat de gemeente het zelf aan het beslissen is lees dan de regels van het geldende bestemmingsplan goed door. Als je dan van mening bent dat de beslissing anders had moeten zijn teken dan bezwaar aan. Motiveer deze goed aan de hand van de regels van het bestemmingsplan. Alles zal dan opnieuw bekeken en getoetst moeten worden. Wanneer een gemeente een nieuwe (afwijzende)beslissing neemt, zal deze goed gemotiveerd moeten zijn.

Wijziging bestemmingsplan

Het is mogelijk om een andere bestemming op jou grond te krijgen. Dit is echter vrij moeilijk en een dure procedure. Alleen de aanvraag hiervan kost op dit moment in de meeste gemeenten tussen de 10.000 en de 12.000 euro. Deze aanvraag wil dan nog niet zeggen dat er een positief antwoord op de vraag komt. Voordat je deze aanvraag doet is het verstandig om goed te weten wat de gemeente van jou nieuwe plannen vind. Voor deze aanvraag moet je de visie van de gemeente namelijk wel mee hebben. Een gemeente mag namelijk uiteindelijk bepalen of ze in de aanvraag mee gaat. Binnen dit zelf bepalen van de gemeente zijn echter nog wel wat dingen waar een gemeente rekening mee dient te houden. Dat zijn bijvoorbeeld de visies voor dat gebied. Het kan zijn dat deze visies opgesteld zijn door gemeente zelf, maar over het algemeen zijn ze opgezet samen met de provincie. Een toewijzing van een wijziging bestemmingsplan dient een gemeente dan ook weer te verantwoorden tegenover de provincie. Het is dus een langdurige en kostbare procedure. Na de aanvraag dienen alle gemaakte kosten van de gemeente namelijk betaald te worden door de aanvrager.

Lees ook: Wat is een zienswijze?


Reacties (1)

Reageer
Prank reageerde 11 jaar geleden
14 Jul 21:12
Duidelijk, had ik even nodig!