Wat is het RIVM

Wat betekent RIVM en wat doet RIVM?

Het RIVM is de afkorting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM begon in 1909 als een klein laboratorium, en richtte zich toen vooral op levensmiddelen onderzoek, de bestrijding van Spaanse griep, difterie, tuberculose, tyfus en syfilis. U hoort meestal veel over het RIVM als er infecties en gezondheidsrisico's aanstaande zijn, waarvoor het RIVM gefundeerd wil waarschuwen. En dat is een hele klus, want bij het RIVM werken momenteel naar schatting 1500 mensen.

RIVM 106 jaar jong

Inmiddels bestaat het RIVM op 18 juni 2009 100 jaar en zijn de taken fors uitgebreid. Het RIVM doet niet alleen onderzoek, maar adviseert ook en biedt waar nodig nationaal en internationaal ondersteuning. Het RIVM heeft vele opdrachtgevers, waaronder ministeries, de Europese Unie en de Verenigde Naties. De wetenschappelijke kwaliteit van het RIVM wordt bewaakt door de Commissie van Toezicht van het RIVM. Ook de Mexicaanse griep vraagt van het RIVM alle aandacht.

Wat is de kerntaak van het RIVM?

Kerntaak van het RIVM is het effectief bestrijden en voorkomen van infectieziekten, en het bewaken van een goede leefomgeving en milieu. Daarbij hoort ook een uitgebreide communicatie naar de burger toe, zodat die de noodzakelijke stappen kan ondernemen en rekening kan houden met de verschillende adviezen van het RIVM.

Wat doet het RIVM Voorlichtingscentrum?

Het RIVM brengt over deze ingewikkelde materie vele rapporten en adviezen uit. Dit alles, om waar nodig nieuwe regelgeving mogelijk te maken, en de uitvoering van bestaande regelgeving beter controleerbaar te maken. Om relevante uitkomsten van onderzoek goed te kunnen communiceren naar de buitenwereld, heeft het RIVM het RIVM Voorlichtingscentrum geopend, waar u terecht kunt voor uw vragen.

Tips bij bijvoordeeld de Mexicaanse griep en adviezen RIVM

De belangrijke rol van het RIVM wordt nu ook duidelijk bij het uitbreken van de Mexicaanse griep in de wereld. Het RIVM zorgt voor een goede voorlichting over de Mexicaanse griep en houdt het aantal besmettingen met de Mexicaanse griep in ons land nauwkeurig bij. De adviezen van het RIVM op een rij:

  1. Let er op dat, als u niest of hoesten moet, u uw hand of zakdoek voor uw mond houdt, om besmettingen te voorkomen. Beter nog is het gebruik van zakdoek of tissue.
  2. Natuurlijk zorgt u ervoor dat u uw handen wast met water en zeep.
  3. Vermijdt het onnodig aanraken van uw mond, neus of ogen.
  4. Maak alles goed schoon thuis. Denk bijvoorbeeld aan de deurknoppen.
  5. Ventileer uw huis goed.
  6. Mondmaskers en neusmasker kunnen besmetting met de Mexicaanse griep helpen voorkomen.
  7. Wanneer u denkt de Mexicaanse griep te hebben, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw huisarts, die zo nodig voor virus remmer Tamiflu kan zorg dragen.
  8. Als u denkt de Mexicaanse griep te hebben, kunt u beter onnodige contacten met anderen voorkomen, en beter niet naar uw werk gaan. Overleg hierover vooraf met uw werkgever.
  9. Voor kinderen gelden de zelfde voorzorgsmaatregelen als bij volwassenen. Het is wel zo dat in de praktijk blijkt dat vooral jongeren en zwangere vrouwen meer risico lopen op complicaties bij de Mexicaanse griep.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden