Kabinet Rutte I

Kabinet Rutte I

Na de verkiezingen van 9 juni 2010 en na ruim 100 dagen onderhandelen lijkt het dan toch zo ver te komen dat Nederland geregeerd gaat worden door het eerste kabinet met een VVD Premier Kabinet Rutte I.

Onderhandelingen

De onderhandelingen van VVD met PVV en CDA over een minderheidskabinet met VVD en CDA zijn afgerond. Geert Wilders van de PVV geeft gedoogsteun aan een kabinet van VVD en CDA. Na ruim 100 dagen van onderhandelingen is op 28 september 2010 het verlossende woord gekomen dat de partijen eruit waren.

De onderhandelingen voor dit kabinet zijn zeer moeizaam verlopen en werden gekenmerkt door vele informateurs en langdurige onderhandelingen over een Paars plus coalitie. Uiteindelijk is er na het mislukken van deze coalitie onderhandeld met PVV en CDA over een centrum rechts kabinet. Deze onderhandelingen hebben een moeilijke periode gehad waarin er binnen het CDA verschillende dissidenten waren die dit kabinet niet zagen zitten. Een van hen Ab Klink is ondertussen al uit de CDA tweede kamer fractie gestapt.

Het resultaat van de onderhandelingen is een gedoogakkoord met de PVV voor de benodigde meerderheid en een concept regeerakkoord voor het CDA en de VVD.

Bezuinigingen

Kabinet Rutte I zal zoals verwacht flinke bezuinigingen moeten doorvoeren om het begrotingstekort te beperken. De staatsschuld is de afgelopen jaren met 30% toegenomen en dit zorgt voor een enorme rentelast voor de Nederlandse staat. Naar alle waarschijnlijkheid gaat er ruim 18 miljard euro bezuinigd worden waarbij het grootste deel ten laste komt van de rijksambtenaren wiens salaris bevroren zal gaan worden.

Ook de publieke omroep zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden ontzien bij de bezuinigingen. Er zal ook geschrapt worden in bestuurslagen en de stadsregio's zullen verdwijnen. Het aantal politiekorpsen gaat van 25 omlaag naar 10 en er komen drieduizend extra agenten bij. Het aantal waterschappen blijft echter gelijk.

Op het gebied van klimaat wil Nederland niet langer het braafste jongetje van de klas zijn en zal het niet meer doen dan Europa voorschrijft. Kernenergie zal weer bespreekbaar worden als schone variant.

Nieuwe maatregelen Kabinet Rutte I

Op dit moment wordt er gespeculeerd welke nieuwe maatregelen het kabinet zal willen nemen in het regeerakkord. Naar alle waarschijnlijkheid zal er geïnvesteerd gaan worden in nieuwe wegen en wordt het rookverbod voor een deel geschrapt.

Te verwachten is dat Geert Wilders ook invloed zal hebben op de imigratie politiek en ontwikkelingssamenwerkingen. Hier zullen waarschijnlijk ook nieuwe maatregelen genomen gaan worden.

Ministers en staatssecretarissen

Mark Rutte heeft recentelijk de gesprekken afgerond met de bewindslieden. De lijst van ministers en staatssecretarissen is op dit moment als volgt.

Ministerie van Algemene Zaken

Premier Mark Rutte

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Minister Piet Hein Donner (CDA)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Minister Uri Rosenthal (VVD)

Staatssecretaris Ben Knapen (CDA)

Ministerie van Defensie

Minister Hans Hillen (CDA)

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Minister Ivo Opstelten (VVD)

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Edith Schippers (VVD)

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner(CDA)

Ministerie van Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD)

Staatssecretaris Joop Atsma (CDA)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Minister Maxime Verhagen (CDA)(tevens vice premier)

Staatssecretaris Henk Bleker (CDA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA)

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD)

Ministerie van Immigratie en Asiel

Minister Gerd Leers (CDA)

Ministerie van Financiën

Minister Jan Kees de Jager (CDA)

Staatssecretaris Frans Weekers (VVD)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister Henk Kamp (VVD)

Staatssecretaris Paul de Krom (VVD)

Conclusie

Nederland gaat met een nieuw kabinet een andere richting uit dan de afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn noodzakelijk en de overheid zal deze voor het grootste deel zelf moeten verzorgen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden