Piratenpartij

Inleiding

De piratenpartij is een partij die zich vooral bezig houdt met het octrooirecht en het auteursrecht. Ze zijn lid van de Pirate Parties International (PPI), een organisatie die als doel heeft om ruim 40 nationale piratenpartijen te steunen.

De Piratenpartij

In 2006 is de piratenpartij opgericht als informele vereniging. Op 10 maart 2010 zijn ze een politieke partij.

Op 25 juli heeft de ledenraad besloten dat het bestuurd moest aftreden, omdat ze vaak afspraken niet nakwamen.

In het buitenland zijn er ruim 40 soortgelijke partijen, die allemaal lid zijn van de Pirate Parties International (PPI). Deze internationale samenwerking is noodzakelijk om de standpunten van de piratenpartijen te verwezelijken. De standpunten zijn gebaseerd op de Pirate Party Declaration of Principles.

Standpunten

De piratenpartij heeft de volgende standpunten:

 • Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden
  • Verbod op bewaren van telefoon- en internetverkeer. Telefoon- en internetverkeer van burgers mag niet worden opgeslagen en geregistreerd. EU directives zijn te "hacken".
  • Recht om zonder identificatiebewijs over straat te gaan. Boetes voor het niet kunnen tonen van identificatie zijn enkel van toepassing op personen die zich schuldig maken aan een strafbaar feit.
  • Fouilleren op straat en in publieke ruimte is enkel toegestaan indien personen verdacht zijn van het plegen van een strafbaar feit.
 • Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving
  • Het recht op privacy.
  • Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is bewezen.
  • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
  • Het recht niet gediscrimineerd te worden.
 • Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt
  • Bedrijven en overheden dienen gegevens over personen, voor zover mogelijk, geanonimiseerd op te slaan.
  • Veiligheid wordt gegarandeerd door de techniek en de procedures zelf, niet door de geheimhouding van die techniek of procedure.
 • Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen
  • Het vervaardigen van afgeleide werken van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan voor niet-commercieel gebruik.
  • Het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan voor niet-commercieel gebruik.
  • Er mogen geen heffingen komen op communicatie, waaronder het internet.
  • Het gebruik en delen van ongeclaimde werken (orphan works) wordt toegestaan.
 • Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling
  • Het huidige patentmodel is achterhaald en moet herzien worden.
  • Patenthouders moeten het gebruik van hun patenten voor alle gebruikers uniform toestaan.
 • Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen
  • Merkenrecht is bedoeld als consumentenbescherming, nergens anders voor.
  • Auteursrecht mag niet misbruikt worden voor merkenregistratie of vice versa.
  • Parallelle import buiten distributiekanalen van de rechtenhouder om wordt toegestaan.
 • Overheid open en inzichtelijk maken
  • Overheden publiceren alle informatie (met uitzondering van vertrouwelijke gegevens en informatie waarbij de staat door publicatie gevaar loopt) op een inzichtelijke manier off- en online.
  • Bedrijven die opdrachten voor overheden doen publiceren hun data in open formaten gebruikmakend van open standaarden.
  • Overheden moeten zoveel mogelijk open formaten en standaarden gebruiken.
  • Overheden schakelen waar mogelijk over op open source software en waar niet mogelijk stimuleren zij de ontwikkeling van vrije software.
  • Klokkenluiders moeten beter beschermd worden.

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piratenpartij_%28Nederland%29

http://www.piratenpartij.nl