Goed juridisch advies door jurist of advocaat van geschillencommissie

Waarom een geschil

Een geschil is een meningsverschil of onenigheid over serieuze zaken. Deze serieuze zaken kunnen enorm uiteenlopen. Van privé kwesties zoals een echtscheiding of problemen rond een erfenis tot zakelijke en politieke kwesties.

Over het algemeen is een geschil onwenselijk en kost het veel energie. Een geschil is niet hetzelfde dan een ruzie, omdat er vaak andere emoties bij komen kijken. Echter bij een langdurig geschil, waar de oplossing nog niet in zicht is, kan er wel irritatie en in sommige gevallen ruzie ontstaan.

Bij een geschil tussen partijen is er meer overleg mogelijk en kan er gezamenlijk een strategie bedacht worden om het geschil op te lossen. Bij partijen zoals in de politiek, kan een geschil zelfs aantrekkelijk zijn, omdat dit een partij hechter en sterker kan maken.

Wanneer naar een geschillencommissie

Bij zakelijke geschillen wordt meestal de hulp van een geschillencommissie ingeroepen. Zo’n geschillencommissie neemt dan een beslissing over de betreffende zakelijke kwestie, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Geschillencommissies zijn instanties die zijn ingesteld door bepaalde branches en dus deskundig zijn op een bepaald gebied. Door deze deskundigheid kunnen de partijen die een geschil hebben, van goed advies worden voorzien. Indien er een overeenkomst tussen de partijen wordt bereikt, wordt dit een bindend advies genoemd en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een geschillencommissie zorgt er in de eerste plaats voor, dat er bij een geschil minder snel een beroep op de rechter wordt gedaan en dat belangen van bepaalde branches ten opzichte van de consument, beter worden behartigd.

Wie kan mij helpen bij een geschil

Bij een zakelijk geschil kan een geschillencommissie uitkomst bieden. Is er echter geen geschillencommissie in de betreffende branche of betreft het een privé geschil, waar geen uitzicht is op een oplossing, kunt u juridische hulp inroepen. Voordat u juridische hulp inroept, is het wel verstandig eerst zelf de nodige informatie te verzamelen, zodat u ongeveer weet wat de mogelijkheden zijn. Om te weten wat uw kansen zijn bij een geschil, kunt u voordat u gelijk naar de rechter stapt, beter eerst het juridisch loket raadplegen. Daarnaast hebben de meeste advocaten een gratis intake, waarbij duidelijk wordt of u een kans heeft om in het gelijk te worden gesteld. Bij sommige geschillen zoals een echtscheiding, is echter altijd een advocaat nodig.

Hoe voorkom ik een geschil

Indien u een geschil wilt voorkomen, betekend dat meestal afhankelijk van de andere partij, inschikken en veel toegeven. Dit houdt tevens in, dat uw belangen naar de achtergrond verdwijnen. In de meeste gevallen is dit uiteraard niet de oplossing. U kunt echter wel zorgen dat u precies weet wat uw rechten en mogelijkheden zijn en niet de aanval kiezen. Wekt u namelijk bij de andere partij in het geschil de indruk, dat u bereidt bent om ook naar de mening van de ander te kijken, is de kans op een geschil stukken kleiner. Een tip om een geschil te voorkomen is: ga met de tegenpartij mee en buig het voorzichtig om, zodat uw doel bereikt wordt.

Mijn gedrag bij een geschil

Tijdens een geschil is het van groot belang, dat de rust wordt bewaard. Vanuit rust is er meer controle en worden er geen onbezonnen acties ondernomen, waar u later spijt van kunt krijgen. Zorg dat u precies weet wat uw rechten en plichten in het geschil zijn en houdt u hieraan. Door goed te luisteren naar de andere partij in het geschil, weet u precies wat de knelpunten zijn en wat u van de andere partij kunt verwachten.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden