Wat gaat er veranderen met het ontslagrecht

Nieuw ontslagrecht in 2015

/financieel/werk/werknemerschap/job-satisfaction/ontslag/5706/welke-soorten-van-ontslag-zijn-er/-IntroP

De Wet Werk & Zekerheid gaat per 1 juli 2015 in. Dan gaat er veel veranderen in het ontslagrecht en dus voor wie wordt ontslagen. Het is nog even afwachten of het allemaal doorgaat, maar de gevolgen voor bedrijven en werknemers zullen groot zijn. Zowel qua rechtsbescherming als financieel en fiscaal. De kantonrechtersformule verdwijnt en wordt vervangen door een transitievergoeding. Wat gaat er voor u veranderen met het nieuwe ontslagrecht in 2015?

Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, eerder ontslagen worden

Het ontslagrecht zal worden vereenvoudigd en is op een aantal punten nieuw. Dat betekent bijvoorbeeld dat straks voor een ontslag een toetsing vooraf bij het UWV en ook de goedkeuring van het UWV niet meer nodig zijn. De werkgever moet zijn ontslag goed motiveren en als de werknemer het daarmee niet eens is, kan de werknemer naar de rechter stappen voor een hoorprocedure. Niet langer gelden de twee sporen van zowel het UWV als de rechter dus, maar er is maar één spoor ter toetsing achteraf: de rechter. De opzegtermijn wordt gelijk aan twee maanden. Deze termijn varieert nu nog van een maand tot vier maanden. Bovendien blijft gehandhaafd dat wie als werknemer als laatste is binnen gekomen ook als eerste kans maakt om te worden ontslagen.

Sneller aan het werk

Er wordt ook van alles gedaan om u weer sneller aan het werk te krijgen. Zo moet de werkgever de kosten betalen van de eerste maanden van werkloosheid. Dit maximaal tot zes maanden, afhankelijk van uw arbeidscontract. De werkgever heeft er dus baat bij om u zo snel mogelijk ergens anders aan het werk te helpen. Daar staat tegenover dat een werkgever een lagere ontslagvergoeding hoeft te betalen dan nu het geval is. Dat maakt de arbeidsmarkt flexibeler, maar heeft ook het nadeel dat een werkgever eerder voor een ontslag kan kiezen.

Ontslagvergoeding wordt veel lager, geen kantonrechtersformule meer

Via de huidige kantonrechtersformule kon u als ontslagvergoeding nog een aardig bedrag meekrijgen, soms wel een echte gouden handdruk. Vanaf juli 2015 is dat anders geregeld. De transitievergoeding is nog een een derde maandsalaris per gewerkt jaar als het dienstverband korter was dan tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar in andere gevallen. Daarbij geldt ook nog een maximum, een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000. Hiervan afwijken kan alleen nog als de werkgever of werknemer zeer verwijtbaar hebben gehandeld Ter vergelijking: in 2014 is dat nog 1 maandsalaris per arbeidsjaar en zonder limiet.

Ontslagvergoeding en gouden handdruk worden transitiebudget

Er wordt in 2015 in het ontslagrecht ook een nieuwe term geïntroduceerd: het transitiebudget. Waar u nu nog een ontslagvergoeding of gouden handdruk in handen krijgt, is dat vanaf 2015 niet langer het geval. Het geld gaat elders in een potje, het transitiebudget en moet worden gebruikt voor scholing en het vinden van een nieuwe baan, al dan niet met de hulp van een outplacementbureau.

Verliezers en winnaars

De verliezers van het nieuwe systeem zijn in ieder geval de ontslagen werknemers die nu met een lagere vergoeding naar huis kunnen worden gestuurd. De winnaars kunnen de mensen zijn die een nieuwe baan zoeken en nu met minder obstakels door een werkgever kunnen worden aangenomen. In veel gevallen is de werkgever ook winnaar doordat de te betalen ontslagvergoeding omlaag gaat.

Wat betekent dit nieuwe ontslagrecht financieel en fiscaal?

Doordat u niet langer een groot bedrag in handen krijgt, hoeft u over dit bedrag geen hoge inkomstenbelasting meer te betalen. Constructies om de belastingheffing uit te stellen of over een aantal jaren uit te smeren zoals bij een stamrecht bv, hebben vanaf 2014 weinig zin meer. Wat wel zin heeft, is dat u zorgt voor een goede scholing en meer dan ooit ervoor zorgt dat u een eigen spaarpot opbouwt voor het geval dat u wordt ontslagen. Een goede manier om dat te doen is het banksparen. Bekijk zelf uw eigen mogelijkheden want de tijd dat de overheid of de werkgever dat voor u doet, is voorbij.

Sociaal akkoord 2013

In het sociaal akkoord 2013 werd wat betreft het ontslagrecht afgesproken dat:

  • De ww duur drie jaar blijft waarvan één jaar wordt betaald door werkgever en werknemer via de premies;
  • Nul uren contracten in de zorg worden afgeschaft en elders zo veel mogelijk worden voorkomen;
  • Een werknemer voor wie een ontslag dreigt, het recht krijgt op een extra vergoeding voor scholing die nodig is voor een nieuwe baan.

Inmiddels is dit vervangen door de wet Wet Werk & Zekerheid.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden