Hoe beveilig je een onderneming en verlaag je de criminaliteit

Volgens de KVK lijden veel bedrijven schade door criminaliteit. Vernieling, diefstal, geweld, computerfraude: veel bedrijven krijgen te maken met deze vormen van criminaliteit. Het kost ondernemers jaarlijks honderden miljoenen euro´s. Daarom doen de overheid en het bedrijfsleven er veel aan om veilig ondernemen te bevorderen.

Hoe kan je de veiligheid in een bedrijf waarborgen?

Deze handleiding gaat in op diverse vormen van criminaliteit, doorlopend van intern tot extern. Daarbij wordt ingegaan op methoden tot aanpakken van criminaliteit:

 1. Interne criminaliteit door personeel
 2. Criminaliteit in de winkel
 3. Criminaliteit op het bedrijfsterrein
 4. Externe criminaliteit

1) Interne criminaliteit door personeel

Een deel van de fraude en diefstallen binnen bedrijven wordt gepleegd door het eigen personeel. Veertig procent van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers.

Interne criminaliteit zorgt voor grote materiële en immateriële schade. Een actieve en preventieve houding is dan ook vereist om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

Er zijn diverse vormen van interne criminaliteit:

 • Fraude
 • Criminaliteit/diefstal
 • Corruptie
 • Misbruik werktijden
 • Prive gebruik bedrijfsmiddelen
 • Seksuele intimidatie/machtmisbruik
 • Discriminatie
 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Strijdige nevenactiviteiten
 • Misbruik vertrouwelijke informatie
 • Wetsontduiking, milieuvervuiling, vandalisme
 • Verslaving
 • etc

Hoe kan je interne criminaliteit door personeel aanpakken

 1. zwarte lijst (waarschuwingsregister): Naast een goede screening van personeel, is het belangrijk dat ondernemers informatie kunnen achterhalen over 'fout' personeel. De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is opgericht in 2005, als onafhankelijk toezichthouder en beheerder van een algemeen erkende zwarte lijst: waarschuwingsregister.
 2. Gedragsregels: Ondernemers kunnen in aanraking komen met corrupte politici en ambtenaren, die zich laten omkopen met bv cadeaus.
 3. Bewustmaking Integriteit: Integriteit ofwel betrouwbaarheid is van belang voor de manier waarop mensen binnen organisaties met elkaar omgaan en voor hoe de organisatie zelf functioneert.
 4. Huishoudelijke reglement: Zo’n reglement geeft grenzen aan, maar schept ook duidelijkheid.
 5. Signaal herkenning: Bij gevoel en intuïtie dat iets niet klopt.
 6. Personeelscontrole: Personeelscontrole, ook wel visitatie genoemd, is niet hetzelfde als fouilleren dat alleen aan de politie is voorbehouden.

2) Criminaliteit in de winkel

e meeste diefstallen worden gepleegd door gelegenheidsdieven. De kans op diefstal wordt kleiner, als er geen gelegenheid tot stelen is. Een maatregel hierbij is het begeleiden van winkelend publiek. De politie

Er zijn diverse soorten winkelcriminaliteit:

 • Overvallen
 • Inbraken
 • Shopdiefstal
 • Ramkraken
 • Vandalisme
 • Calamiteiten
 • Gijzeling
 • Afpersing
 • Overlast situatie
 • etc

Hoe pak je winkelcriminaliteit aan

 • Beperking fysiek contact tussen publiek en kapitaal
 • Het ontwikkelen en implementeren van procedures
 • Het inzetten van elektronica
 • Voorrang bij voorzorgsmaatregelen: Politie en werkgeversorganisaties hebben afgesproken om bedrijven die voorzorgsmaatregelen hebben getroffen,sneller te helpen. Dat staat in het convenant aanpak interne criminalieit.
 • Kies voor een beveiligingsinstallatie:

Meer informatie