Getuige van diefstal: wat nu

Inleiding

Je staat in een winkel en je ziet dat iemand een fles wijn in zijn tas doet. Of iemand grijpt een stapel kleding en rent er vandoor! Je schrikt...verstijft...je weet niet wat je moet doen. Kan je iets doen? Wat mag je doen? Wie heeft er het recht om iets te doen? Is het verstandig iets te doen?

Winkeldiefstal

Winkeldiefstal, het gebeurt maar al te vaak. Volgens het HBD (hoofd bedrijfschap detailhandel) hebben vooral supermarkten en winkels in persoonlijke verzorging en kledingzaken het meeste te maken met winkeldiefstal. In totaal bedraagt het aantal winkeldiefstallen op jaarbasis bijna 3 miljoen!!!! Iedere burger is gerechtigd om een aanhouding te verrichten bij een geconstateerd misdrijf. Dit houdt in dat als je iemand sterk verdenkt of iets ziet stelen dat je dan mag zeggen: 'u bent aangehouden op verdenking van winkeldiefstal' en deze dader mag overhandigen aan de politie. Maar wanneer is iets officieel 'stelen'? En hoe pak je zo'n aanhouding aan?

Stelen is volgens het wetboek van strafrecht artikel 310:

<i>Hij/zij die enig goed doet geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt met het oogmerk het zich wederrechtelijk toe te eigenen</i>.

Er zijn verschillende vormen van winkeldiefstal:

1) het verbergen van artikelen in of onder kleding, de tas of kinderwagen.

2) het verwisselen of vervalsen van prijzen

3) kinderen met artikelen naar buiten sturen

4) teruglopen met onbetaalde artikelen via winkelentree

5) consumeren van artikelen in de winkel zonder te betalen

6) artikelen openlijk achterhouden onder of in andere artikelen

7) consumeren van artikelen in de winkel zonder te betalen

(bron: www.supermarkt.nl)

Het aanhouden

Volgens het CBL protocol mag iedere burger na constatering van een diefstal de verdachte aanhouden totdat de politie komt.  Je mag 'proportioneel en subsidiair' geweld toepassen als de dief zich verzet. Dat betekent dat je je af moet vragen: kan ik geweld gebruiken en hoever kan ik dan gaan? Je mag iemand tegen een muur of de vloer drukken totdat hij meewerkt, maar je mag niet dreigen of mishandelen. De polite wordt dan gebeld en neemt de verdachte mee. Als de verdachte wegrent, neem zijn signalement goed in je op!! Dit is bij de aangifte erg belangrijk. Denk aan de volgende kenmerken: lengte, huidskleur, kleur en type haar, kleur en vorm ogen, opvallende kenmerken, kleding, schoenen, tas. Alles wat van belang kan zijn bij het opsporen of herkennen van de daders.

Doe altijd aangifte!!!

Zonder aangifte kan de politie niks en ontloopt de dader(s) zowieso hun straf!

Veiligheid eerst

Zorg ervoor dat je bij een agressieve dief niet de held uithangt en daardoor onnodige risico's neemt. Zorg er dan voor dat je een goed signalement hebt en sein iemand in om de politie te bellen.

Meer informatie

Er is een online GRATIS training waarbij je leert winkeldieven te signaleren, aan te houden en over te dragen. Kijk hiervoor op www.hbd.nl.