Wat is Apple iPhone SDK (Software Development Kit)

Inleiding

Apple iPhone SDK is software waarmee ontwikkelaars iPhone applicaties creeren. Ontwikkelaars kunnen hierbij gebruik maken van veel features van OSX zoals Core Audo, Core Animation, OpenGL, Video Playback H.264, SQLite, 3dimensional sound. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de iPhone worden vanuit Xcode gebruikt en geven de programmeurs ruime mogelijkheden om de software te testen en te optimaliseren, zowel op een iPhone zelf als op een computer via een gesimuleerde iPhone. In de nieuwe iPhone OS 3.0 zullen er meer mogelijkheden komen voor ontwikkelaars.

Hoe werkt het?

iPhone-applicaties kunnen gemaakt worden met XCode, een programma wat ook wordt gebruikt wordt voor de ontwikkeling van gewone Mac-applicaties. De Graphical User Interface (GUI) kan vervolgens ontworpen worden door elementen met 'drag & drop' op hun plaats te zetten. Een methode die Apple in veel programma's gebruikt. Het programma Dashcode, om Dashboard-widgets mee te maken, gebruikt hetzelfde principe en hierdoor is het kinderlijk eenvoudig om zelf widgets te maken.

Apple Store

Apple verspreid de ontwikkelde programma's via de Apple Store die er ook voor zal zorgen dat je gewaarschuwd wordt als er voor een van je programma's een update beschikbaar is.

De ontwikkelaar bepaalt zelf wat de prijs voor de iPhone app moet zijn en hiervan moet hij 30% afstaan aan Apple om de App Store draaiende te houden. De overige zeventig procent is voor de ontwikkelaar.

Natuurlijk kunnen applicaties ook gratis beschikbaar gesteld worden. Hiervoor brengt Apple geen extra kosten in rekening. Applicaties worden voordat ze beschikbaar worden gesteld in de App Store, eerst gecontroleerd door Apple. Enkele voorwaarden voor goedkeuring zijn geen pornografisch materiaal, illegaal materiaal, kwaadaardige applicaties enzovoort.

iPhone OS 3.0 SDK

Samen met het nieuwe iPhone OS 3.0 komt ook een nieuwe Software Developer Kit. Dankzij de nieuwe SDK kunnen deelnemers aan het iPhone Developer Program programma's bouwen die nog meer te bieden hebben. Zo is het nu mogelijk om in een programma een aankoopvoorziening te integreren, zodat fabrikanten bijvoorbeeld een abonnementsservice, extra gamelevels of nieuw materiaal kunnen aanbieden vanuit hun eigen programma. Ook kunnen ontwikkelaars nu programma's maken die een peer-to-peer-verbinding via Bluetooth tot stand kunnen brengen, kunnen communiceren met hardwareaccessoires en via de Push Notification-voorziening van Apple meldingen kunnen doorgeven. Voor meer informatie over de nieuwe mogelijkheden klik hier.

Alleen voor Mac

Voorals nog is de Apple iPhone SDk alleen nog beschikbaar voor Apple computers. Het lijkt erop dat Apple de verkoop van Apple Computers wil stimuleren door de software niet beschikbaar te stellen voor PC's.

Links