Waarom moet je voorzichtig zijn met filmpjes en foto's op internet te gooien

Foto en filmpje op internet plaatsen

youtubeWees voorzichtig wat je met privé filmpjes en foto’s doet. Er komen meer en meer rechtspraken over wat allemaal kunt verwachten als je zonder toestemming een privé-filmpje van een ander op internet zet. Bedenk altijd dat alles wat je op internet gooit er voor eeuwig staat. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben waar je op dat ogenblik wellicht niet mee bezig bent.

 

YouTube een waar gebeurd verhaal

Een kort verhaal ingevolge uitspraak van een rechtbank. Iemand had 'voor de lol' en ongevraagd een filmpje uit de computer van een collega gehaald en op YouTube gepost. Hiermee schond hij bewust het auteursrecht van de collega als maker van het filmpje. De verdachte heeft door het openbaar maken via YouTube (film) en MSN (foto’s in openbare mappen) het auteursrecht van zijn collega geschonden door zonder zijn toestemming de bestanden op internet te zetten. Moeilijke taal maar het vonnis is als volgt:

Het vonnis luidde

De verdachte werd veroordeeld tot 180 uur onbetaalde arbeid, een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar, een geldboete van € 250, onttrekking aan het verkeer van twee draagbare computers en een PC, plus € 5000 schadevergoeding voor het slachtoffer. Strafrechtelijk gezien was er sprake van 'eenvoudige belediging' door het verspreiden van het filmpje waarop de collega te zien was. De geschonden IE-rechten deden echter ook een flinke duit in het zakje voor de strafmaat.

Filmpjes en auteursrecht!

Het auteursrecht wordt doorgaans als een redelijk “zacht” rechtsgebied gezien. Slechts weinigen realiseren zich dat een opzettelijke inbreuk op het auteursrecht van een ander een misdrijf is. Deze kwalificatie van de rechtsinbreuk stelt een reeks aan strafrechtelijke maatregelen beschikbaar waar de doorsnee burger toch van zal schrikken. Doorzoekingen, inbeslagname en in een enkel geval zelfs preventieve hechtenis. Aan de verplichte “opzet” bij een inbreuk is vrij snel voldaan: het gaat om het bewust risico nemen dat er een kans bestaat dat er een inbreuk op een auteursrecht plaats gaat vinden.

Filmpjes en portretrecht

Bij het portretrecht ging het uiteraard wel om het echte slachtoffer! De verdachte stelde het portret van het slachtoffer zonder haar toestemming via internet ter beschikking aan de hele wereld. Het portretrecht is een onderdeel van het auteursrecht maar het openbaar maken van een portret zonder toestemming is slechts een overtreding en geen misdrijf zodat de strafmaat daarbij iets lager is.

Conclusie

Kortom: een paar muisklikken in een melige bui kunnen heel wat last bezorgen, voor dader en slachtoffer. Immers, het internet is de grootste en de snelste kopieermachine die er bestaat!. Binnen de kortste tijd is een bestand al enkele keren de wereld rond geweest!