Big Brother Indect

Inleiding

De Britse schrijver George Orwell is beroemd geworden door het schrijven van Animal farm (1945) en 1984 (1949). Dit laatste werk is later verfilmd geworden. In 1949 schetste Orwell een somber beeld van hoe de mensheid er 35 jaar later uit zou zien: een totalitaire maatschappij onder de controle van het alziend oog van Big Brother waarin de menselijke vrijheid geheel aan banden gelegd werd.

1984

Inmiddels ligt het jaar 1984 al lang achter ons. Het sombere toekomstbeeld van George Orwell is niet uitgekomen. Maar is daarmee alle gevaar geweken? Deze vraag is terecht als we kijken naar de ontwikkelingen in Europa op het gebied van de beveiligingen.

EU

De Europese Unie subsidieert een systeem waarmee alle burgers bespioneerd kunnen worden. Indect, zoals het systeem heet, moet

  • informatie van internet,
  • gegevens uit databanken en
  • beeldstromen van bewakingscamera’s met elkaar verbinden

zodat een automatische scanner ontstaat die bedreigingen en verdacht gedrag ontdekt.

Indect

Indect staat voor Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment en maakt deel uit van het EU Seventh Framework (FP7) programma.

Het nieuwe monitoring en surveillance systeem wordt ontwikkeld door verschillende Europese universiteiten, waaronder de University of York, de Bergische Universität Wuppertal en de Universidad Carlos III in Madrid, bedrijven en overheidsorganisaties. De gegevens zijn, volgens de informatie die nu beschikbaar is, vooral voor de politie bedoeld.

Zoekmachine

Het nieuwe systeem moet verschillende dingen kunnen. Indect is een intelligente zoekmachine voor

  • personen,
  • beeldmateriaal,
  • watermerken en
  • metadata.

Het systeem moet ook

  • bewegende mensen en
  • objecten kunnen volgen en
  • aan de hand van informatie op internet (sociale netwerken, p2p-sites, discussieforums enz.) verdacht gedrag kunnen detecteren.

Integrale internet monitoring

Indect monitort en analyseert niet alleen het openbare deel van internet, maar ook individuele computersystemen.

In de loop van het ontwikkelingstraject zullen er volgens de presentatie in bepaalde steden proeven worden gedaan met surveillancesoftware van Indect.

Het is de bedoeling om dit systeem tijdens het EK-voetbal in 2012 in Polen en de Oekraïne in te zetten.

Sociale Media

Er worden geen sites met name genoemd in de informatie die tot nu toe over Indect beschikbaar is, maar het is aan te nemen dat netwerken als Hyves, Twitter en Facebook worden gebruikt om in kaart te brengen wie met wie communiceert en welke informatie wordt uitgewisseld.

Dat zijn immers de plekken waar miljoenen, en soms tientallen of zelfs honderden miljoenen, internetgebruikers bij elkaar komen om met elkaar te praten.

Tangram

Het mag geen wonder heten dat het voorbeeld van Indect uit de Verenigde Staten afkomstig is onder de naam Tangram.

Tangram analyseert volgens de National Journal net als Indect grote hoeveelheden informatie uit openbare en privébronnen om verdachte gedragingen en personen te ontdekken.

Privacy

Over dit onderwerp wordt verrassenderwijs weinig gesproken. Het vermoeden bestaat dat er grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Met name Duitsland vervult op het technologische gebied een voortrekkersrol. Zodoende wordt de privacy opgeofferd voor geld.

Informed consent

Voor het onderzoek moet “informed consent” verkregen worden van deelnemers en er moet worden gestreefd naar een “correcte balans tussen veiligheid en privacy”. Maar hoe de privacy van niet-verdachte burgers beschermd wordt tegen de surveillancetechnologie van Indect is niet bekend.

Conclusie

We mogen dan weliswaar het jaar 1984, relatief zonder kleerscheuren gepasseerd zijn, hetgeen ons nu te wachten staat is vele malen erger. In dat opzicht kan gesteld worden dat George Orwell een visionair was.

Bron

In oktober 2009 verscheen over het project een artikel in de NRC, de bijgevoegde video is in oktober 2011 tot stand gekomen.

Indect-project

Afbeelding door Vince Lamb


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden