Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 4

Inleiding

We zijn al een aardig eind op weg om een werkende CloneZilla server te hebben. We hebben ontdekt dat Symantec Ghost niet de enige is die partities kunnen klonen in Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 1 . In Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 2 en Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 3 hebben we de eerste stappen gezet om de DHCP server in te stellen. Een DHCP server is natuurlijk nutteloos zonder goed geconfigureerde netwerkkaart. In dit vierde deel wordt uitgebreid aandacht besteed aan het instellen van de netwerkkaarten.

CloneZilla Logo

Natuurlijk is dit stukje gebasseerd op de CloneZilla DRBL server. Maar met een beetje denkvermogen kan je dit ook in andere situaties gebruiken. Het gaat namelijk over het toewijzen van een statisch IP address in Linux.

Statisch IP adres toewijzen

Omdat we een DHCP-server aan het opzetten zijn is het handig om een statisch IP adres toe te wijzen aan onze “eth1” interface, waar het DHCP op draait. Dit is makkelijker voor de client pc’s omdat anders het DHCP misschien niet gevonden kan worden. Het lijkt mij sowieso altijd handig om voor een server een statisch IP toe te wijzen, omdat een server meestal aanstaat en bijna nooit uit gaat.

Om een statisch IP adres toe te kunnen wijzen moeten we in het bestand /etc/network/interfaces de interface te activeren en het IP adres in te stellen voeg het volgende stuk toe:

auto eth1 iface eth1 inet static

address 192.168.1.254

netmask 255.255.255.0

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255

DHCP starten

Na het configureren van de bestanden is het tijd om de DHCP-server te starten. We doen dit door een aantal commando’s uit te voeren in de console.

1) Sommige oudere Fedora/RedHat versies van de DHCP-server vergeten een dhcpd.leases bestand aan te maken. Hierdoor zal DHCP niet kunnen starten, in dit bestand worden namelijk de clients met hun toegekende IP adres opgeslagen. Mocht het bestand niet bestaan gebruik je het commando touch om het aan te maken:

[root@giovanni tmp]# touch /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

2) Wil je dat de DHCP-server gestart wordt tijdens het opstarten type dan in de console:

[root@giovanni tmp]# sysv-rc-conf dhcp3-server on

Voor op RPM gebasseerde Linux-distributies type:

[root@giovanni tmp]# chkconfig dhcpd on

3) Met de volgende commando’s wordt de networking service herstart en dhcp3-server service gestart:

[root@giovanni tmp]# /etc/init.d/networking restart

[root@giovanni tmp]# /etc/init.d/dchp3-server start

Om de services uit te schakelen gebruik je in plaats van “start”, “stop” en om te herstarten type je “restart” erachter.

Met RedHat Linux type:

[root@giovanni tmp]# service dhcpd start

[root@giovanni tmp]# service dhcpd stop

[root@giovanni tmp]# service dhcpd restart

Als je hierna het commando “ifconfig” weer gebruikt zul je zien dat “eth1” ook ingeschakeld is. Met het ingesteld IP adres. Zo niet dan is er iets niet goed gegaan.

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:20:4D:55:04

inet addr:10.0.0.189 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::240:4edf:fe4d:5504/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:10509 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1702 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:2099639 (2.0 MB) TX bytes:296067 (289.1 KB)

Interrupt:20 Base address:0xe000

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:11:5C:0A:0A

inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.252.0

inet6 addr: fe80::240:4edf:fe4d:5504/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3420676 (3.3 MB) TX TX bytes:296067 (289.1 KB)

Interrupt:21 Base address:0x2400

lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

4) Denk eraan de services te herstarten iedere keer nadat je een aanpassing in een configuratie bestand hebt gemaakt. Je kan testen of de service draait met het volgende commando als de service draait krijg je een reactie met het process ID nummer:

[root@giovanni tmp]# pgrep dhcpd

5) Tot slot moet je niet vergeten de client pc’s een IP adres te laten verkrijgen via DHCP.

Mocht de DHCP-server niet willen starten en krijg je een foutmelding kijk dan in /var/logs/messages naar fouten van dhcpd . Onthoud dat standaardwoorden kunnen wijzigen tijdens het upgraden van het systeem. Lees altijd de “Release notes” om het te controleren en zeker te weten.

Het makkelijke gehad

Nu we een werkende DHCP-server hebben is het tijd om hem om te gaan zetten naar een DRBL-server, zodat we images over het netwerk kunnen verspreiden of ophalen met CloneZilla en DRBL. In het volgende gedeelte bespreken we hoe we DRBL installeren en configureren, ook hebben we het over geautomatiseerd uitrollen of maken van images via het netwerk. En door de clients op afstand te bedienen.

Lees verder op: Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 5