Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 5

Inleiding

CloneZilla Logo

We zijn nog steeds bezig met het installeren van een CloneZilla DRBL server. Als je niet (meer) weet wat CloneZilla precies is kan dat gevonden worden op Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 1 .

In Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 2 en Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 3 hebben we de DHCP server geinstalleerd en geconfigureerd. De netwerk kaart hebben we behandeld in Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 4 .

En daarom is de tijd voor het echte werk aangebroken! DRBL wordt geinstalleerd en geconfigureerd en daarna kunnen we de eerste Images gaan maken.

“Diskless Remote Boot in Linux” Instellen

We gaan nu beginnen met het echte werk. We hebben net de netwerk interfaces geconfigureerd en DHCP ingesteld. We gaan DRBL installeren en daarna proberen automatisch client pc’s te klonen, en de images over het netwerk te versturen.

Configureren van de Linux-server

Installeer de Linux distributie en configureer alle netwerkkaarten. Hiervoor hebben we “eth0” ingesteld om verbinding met het internet te maken, en de overige interfaces voor DRBL ingesteld. Geef elk netwerk interface een authentiek IP adres in een andere reeks bijvoorbeeld “eth1”:192.168.1.254, “eth2”:192.168.2.254, “eth3”:192.168.3.254 enzovoorts. Onthoud dit principe, meerdere netwerkkaarten zijn goed om bandbreedte te besparen dus een snellere verbinding heb.

NetworkManager

In sommige Linux distributies wordt de Network Manager service automatisch gestart tijdens het opstarten. Het wordt aanbevolen om dit uit te schakelen te verwijderen. Voor Debian wordt het aanbevolen om het complete pakket te verwijderen. Dit doe je door het volgende commando in de console in te typen:

[root@giovanni tmp]# apt-get remove network-manager

Voor RedHat doe je:

[root@giovanni tmp]# chkconfig –del NetworkManager

[root@giovanni tmp]# chkconfig –del NetworkManagerDispatcher

Zet de network service weer aan met:

[root@giovanni tmp]# chkconfig network on

De regels voor de Firewall worden overschreven tijdens het configureren van de DRBL-server. Na het configureren en succesvol testen van de DRBL configuratie, kan je de Firewall naar eigen wensen instellen. Let er wel op dat in DRBL, de NFS, NIS, tftp en DHCP services vereist zijn dus blokkeer ze niet met je Firewall.

Tip!
Als het reiserfs bestandssysteem beschikbaar is voor de Linux distributie de je gebruikt, wordt aangeraden die te gebruiken voor je partities aangezien dit vergeleken met ext2/ext3 beter presteert.

DMA mode inschakelen

Om de toegangsnelheid van de servers harde schijf te versnellen, moet ervoor gezorgd worden dat de DMA mode van de harde schijf ingeschakeld is. Dit controleren we met het commando:

[root@giovanni tmp]# hdparm /dev/hd*

Als DMA mode uit staat zet het aan met:

[root@giovanni tmp]# hdparm –d1 –c3 –k1 /dev/hd*

Enkele netwerkkaart Als je maar een netwerkkaart in de server hebt zitten is het handig om twee IP adressen op de interface te zetten. Bijvoorbeeld: een IP op “eth0” en de ander een alias IP adres op “eth0:1”. “eth0” wordt dan door de DRBL-server gebruikt om verbinding te maken met internet, terwijl “eth0:1” wordt gebruikt door de DRBL-omgeving. Het is mogelijk een tijdelijk alias toe te kennen met ifconfig.

[root@giovanni tmp]# ifconfig eth0:1 192.168.7.50 up

  1. Controleer of het alias te zien is met:

[root@giovanni tmp]# ifconfig –a

Dit is echter niet handig omdat het alias weer verwijderd wordt tijdens het afsluiten. Om deze actie permanent te maken moet je dit in de netwerk configuratie bestanden zetten.

Debian

Om het alias van “eth0” permanent toe te voegen moeten we het bestand /etc/network/interfaces aanpassen.

[root@giovanni tmp]# pico /etc/network/interfaces

Voeg het volgende toe:

auto eth0:1

iface eth0:1 inet static

name Ethernet alias LAN card

address 192.168.7.50

netmask 255.255.255.0

broadcast 192.168.7.255

network 192.168.7.0

Sla het bestand op en sluit het. Herstart daarna networking service

[root@giovanni tmp]# /etc/init.d/networking restart

RedHat

Copieer “ifcfg-eth0” naar “ifcfg-eth0:1”

[root@giovanni tmp]# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1

Open het bestand wat je net gekopieerd heb en volg de onderstaande instructies.

[root@giovanni tmp]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Zoek naar ---“ DEVICE=eth0 “--- en vervang het voor ---“ DEVICE=eth0:1 “---

Zoek naar ---“ IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx “---

En vervang het voor ---“ IPADDR=192.168.7.50 “---

Aan het eind ziet het bestand er ongeveer zo uit:

DEVICE=eth0:1

IPADDR=192.168.7.50

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.7.0

ONBOOT=yes

NAME=eth0:1

Bewerk het bestand “ifcfg-eth0” en zorg ervoor dat er geen “ GATEWAY=ingang “ instaat.

[root@giovanni tmp]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Zoek de GATEWAY entry en zet er een comment teken voor dus .

Zoek GATEWAY=your-ip

Vervang voor # GATEWAY=your-ip

Sla het bestand op onder de zelfde naam.

Voer het volgende uit om de gateway toe te wijzen in /etc/sysconfig/network:

[root@giovanni tmp]# vi /etc/sysconfig/network

Pas de regel GATEWAY aan naar de gewenste gateway:

GATEWAY=192.168.7.254

Sla het bestand op onder dezelfde naam.

Herstart het system en voer het volgend uit:

[root@giovanni tmp]# ifup eth0:1

OF

[root@giovanni tmp]# service network restart

Vervolg

Dit was een aardig lastig stukje en voor mensen die niet weten waar het over gaat lijkt het wel een andere taal. Wil je weten waar het over gaat kijk dan op yolinux.com Een site met wat handige info erop.

Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 1 geeft een duidelijker beeld van waar we het hier over hebben. Het vervolg kan gelezen worden op Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 6