CloneZilla LiveCD - Disk Image maken

Inleiding

CloneZilla Logo
In Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 1 en de daarop volgende delen, heb je kunnen leren hoe je een CloneZilla-DRBL server opzet. Omdat dit niet voor iedereen is weggelegd is er gelukkig ook een stand-alone versie beschikbaar. De CloneZilla LiveCD heeft dezelfde functie als de DRBL server namelijk het maken van een Image (kloon) van een harde schijf of partitie, maar zoals de naam al zegt staat het op een CD en is een ingewikkelde server installatie niet nodig.

Wat is CloneZilla?

CloneZilla is een Open Source applicatie met dezelfde functie als Symantec Ghost®. Het voordeel ten opzichte van Symantec Ghost® is dat CloneZilla een gratis te verkrijgen applicatie is.

Voor de rest is CloneZilla voor ongeveer dezelfde doeleinden inzetbaar. Het ondersteund het lokaal klonen van een partitie, bijvoorbeeld naar een andere partitie of op een vorm van verwisselbaar medium. Ook ondersteund CloneZilla partities of schijven klonen via het netwerk naar SAMBA domeinen of NFS servers. Multicasting is ook mogelijk.

CloneZilla kan worden gebruikt vanaf een LiveCD of via een bootable gemaakte USB-drive.

Door het gebruik van een gratis tool (drdbl-winroll) is het mogelijk automatisch de hostname, netwerkgroep en SID van een gekloonde Windows machine te veranderen. (Wordt nog niet behandeld)

PXE en Wake-on-lan zijn geïntegreerd waardoor het op afstand booten van machines mogelijk gemaakt wordt.

De volgende bestandssystemen worden ondersteund:

  • Ext2
  • Ext3
  • Reiserfs
  • Xfs
  • Jfs (GNU/Linux)
  • FAT, NTFS (MS Windows)
  • HFS+ (Mac OS)

In deze handleiding wordt voornamelijk het klonen van een partitie van een SAMBA server behandeld. Verdere informatie volgt na bijwerking van het document. Dit document is gebaseerd op CloneZilla versie 1.2.1-53.

De CloneZilla LiveCD en bestanden voor de LiveUSB-drive kunnen worden gedownload op http://www.clonezilla.org/

Voorbereidingen

Zorg dat op de server een map is gedeeld waar schrijfrechten op toegepast zijn voor een gebruiker of administrator net wat de voorkeur betreft en dat er voldoende ruimte op de schijf aanwezig is voor de images.

Als het niet de bedoeling is de images te verspreiden over het netwerk hoeft de map niet gedeeld te worden.

Start hierna de pc waarvan de partitie gekloond moet worden op met de CloneZilla LiveCD. Zorg voorafgaand wel dat de pc op kan starten vanaf CD-ROM of als Live-USB wordt gebruikt van verwisselbare media.

De CloneZilla LiveCD

Als de CD opstart wordt je gevraagd te kiezen uit enkele opties hier wordt ongeveer 20 seconden voor gegeven. Kies de gewenste optie door te navigeren met de pijltjes en op enter te drukken, hierna zal de LiveCD starten. Kies voor Default settings en volg het hoofdstuk CloneZilla LiveCD Text voor geavanceerd gebruik.

Grafisch...

Er zal een keuzescherm komen waarin gevraagd word naar de toetsenbord indeling. Kies hiervoor de gewenste indeling en druk op enter (Standaard is en_US UTF-8 English). Kies in het volgende scherm voor “Don’t touch keymap”!

Er zal gevraagd worden of je CloneZilla wilt starten of een command prompt (shell in linux) wilt. We kiezen Start-CloneZilla.
Er wordt gevraagd welke optie je wilt uitvoeren. Wij willen een command promt dus kiezen voor optie 2 Enter command line promt. Druk enter.

Klonen naar...

Lokale Schijf

In dit geval is het de bedoeling dat de image wordt opgeslagen op een externe of locale schijf of partitie. Hiervoor kiezen we “local-dev” in het volgende menu.

Als je een USB-apparaat wilt aansluiten doe je het nu lees de volgende waarschuwing. Wacht 5 seconden na het aansluiten van het USB-apparaat en druk op enter.

Partities

Kies bij het volgende de partitie waarop het image opgeslagen moet worden. Let op dit is niet de partitie waar een image van gemaakt wordt!!!

Selecteer in welke map de image opgeslagen moet worden.
Controleer de volgende gegevens en druk op enter.

Einde...??!

Nee natuurlijk niet! Als dit het was zou je niet verder kunnen, daar gaan we voor zorgen. In CloneZilla LiveCD - Images herstellen gaan we het Image wat je zojuist hebben gemaakt herstellen. Dit kan op dezelfde PC of op een andere PC met exact dezelfde schijf en/of partitiegrootte.

Later gaan we kijken hoe we een image kunnen maken naar een MS Windows PC of server (SAMBA) waar een gedeelde map op staat.